Σάββατο, 5 Νοεμβρίου 2011

Οι τράπεζες στην Ε.Ε. εξετάζουν σενάριο εξόδου μας από ευρώ


Από την Καθημερινή

Σε όλη την Ευρώπη οι τράπεζες αρχίζουν πλέον να εξετάζουν σοβαρά ένα σενάριο που ώς τώρα θεωρούσαν μάλλον απόμακρο: το ενδεχόμενο εξόδου της Ελλάδας από το ευρώ. Σύμφωνα με σχετικό δημοσίευμα της αμερικανικής εφημερίδας Wall Street Journal, ευρωπαϊκές και αμερικανικές τράπεζες εκπονούν σχέδια για την αντιμετώπιση μιας τέτοιας περίπτωσης. Ενισχύουν τις ασφαλιστικές τους δικλίδες ως προς την έκθεσή τους σε ελληνικά ομόλογα και οι νομικοί τους σύμβουλοι εξετάζουν τα δάνειά τους προς τις ελληνικές επιχειρήσεις.


Η αμερικανική εφημερίδα επισημαίνει πως η ανησυχία είχε ώς τώρα επικεντρωθεί στο ενδεχόμενο πτώχευσης και στις ζημίες που θα κατέγραφαν όσες τράπεζες κατέχουν ελληνικά ομόλογα. Σύμφωνα, όμως, με το ρεπορτάζ της WSJ, τώρα οι τράπεζες προσπαθούν να εντοπίσουν τι θα συνέβαινε με τα δάνεια σε ευρώ αν η Ελλάδα επέστρεφε στη δραχμή. Εξετάζουν επίσης την έκθεσή τους σε χώρες στις οποίες θα μπορούσε να επεκταθεί το πρόβλημα, όπως την Ισπανία και την Ιταλία.

Η αμερικανική εφημερίδα επικαλείται στελέχη της βρετανικής εταιρείας νομικών συμβούλων σύμφωνα με τα οποία τα δάνεια «εξετάζονται περίπτωση προς περίπτωση», αλλά είναι τιτάνιο έργο να εξεταστούν όλα τα έγγραφα που αφορούν ελληνικές υποθέσεις.

Στελέχη τραπεζών και νομικών συμβούλων εκτιμούν πως στην περίπτωση επιστροφής της Ελλάδας στη δραχμή οι επιπτώσεις θα εξαρτηθούν από πολλές παραμέτρους. Ορισμένα δάνεια εμπεριέχουν προβλέψεις για το ενδεχόμενο να αλλάξει νόμισμα η Ελλάδα. Κάποια άλλα αναφέρουν πως το δάνειο είναι στο εθνικό νόμισμα της Ελλάδας, οπότε σε περίπτωση επιστροφής στη δραχμή θα μετατραπούν αυτομάτως σε δραχμές.

Ορισμένα στελέχη εξετάζουν το κατά πόσον θα άλλαζε η αξία δανείων σε ευρώ που θα εκδίδονταν στην Ελλάδα ή σε άλλη χώρα της Ευρωζώνης με διαφορετική νομοθεσία. Το συμπέρασμα στο οποίο καταλήγουν οι νομικοί σύμβουλοι είναι πως, αν η χώρα επιστρέψει στη δραχμή, το τι θα συμβεί με τους πιστωτές της θα εναπόκειται τελικά στις αποφάσεις της Βουλής των Ελλήνων.

Η Βουλή θα πρέπει τότε να εκπονήσει νόμους που θα ορίζουν τι ακριβώς θα γίνει με τα χρέη σε ευρώ που βαρύνουν ελληνικούς οργανισμούς ή Έλληνες πολίτες.

Το δημοσίευμα της WSJ καταλήγει πως το πιθανότερο σενάριο, κρίνοντας από παλαιότερες περιπτώσεις αλλαγής νομίσματος, είναι ότι τα δάνεια σε ευρώ θα μετατραπούν σε δραχμές βάσει προκαθορισμένης ισοτιμίας. Επισημαίνει πως κάτι τέτοιο συνεπάγεται μεγάλες ζημίες για τους δανειστές, καθώς η νέα δραχμή θα υποτιμηθεί μάλλον σύντομα έναντι του ευρώ και των άλλων νομισμάτων.

Αναφέρεται, τέλος, στις μεγάλες ευρωπαϊκές τράπεζες που τα «τεστ κοπώσεως» κατέδειξαν πως μέχρι το τέλος του περασμένου έτους κατείχαν μεγάλο όγκο δανείων ύψους πολλών δισ. ευρώ. Ξεχωρίζει τη γαλλική Credit Agricole που κατείχε επιχειρηματικά δάνεια ύψους σχεδόν 13 δισ. ευρώ, στεγαστικά δάνεια ύψους σχεδόν 4 δισ. ευρώ και περί το 1 δισ. ευρώ σε δάνεια προς μικρές επιχειρήσεις.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου