Κυριακή, 4 Σεπτεμβρίου 2011

«Ρέει το αίμα» στα media


Από το Euro2day

Του Στέφανου Κοτζαμάνη

Πτώση κύκλου εργασιών κατά 28,3% και συνολικές ζημίες 64,2 εκατ. ευρώ σημείωσαν μέσα σε ένα εξάμηνο οι οκτώ εισηγμένοι Όμιλοι που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Η εικόνα των αποτελεσμάτων συμπληρώνεται – όπως προκύπτει και από τον παρατιθέμενο πίνακα – και από άλλα δύο στοιχεία:


Πρώτον, το ύψος των ζημιών των 64,2 εκατ. ευρώ ήταν περίπου διπλάσιο από το αντίστοιχο περυσινό, παρά τα προγράμματα αναδιάρθρωσης και παρά τις κινήσεις περιορισμού των λειτουργικών δαπανών που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Δεύτερον, οι ζημίες «μεταφράστηκαν» για τις περισσότερες εταιρείες του κλάδου και σε αρνητικές ταμιακές ροές (-45,6 εκατ. ευρώ αθροιστικά), γεγονός που με τη σειρά του επηρεάζει τη ρευστότητα των εταιρειών (στοιχεία ανά εταιρεία στον παρατιθέμενο πίνακα).

Η εικόνα αυτή των αποτελεσμάτων έρχεται να ανοίξει ένα νέο κύκλο συζητήσεων σχετικά με τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα ορισμένων επιχειρήσεων του κλάδου, ιδίως όταν οι παράγοντες της αγοράς εκτιμούν πως τόσο η υποχώρηση των πωλήσεων στα περίπτερα, όσο και τα έσοδα από διαφημίσεις δεν θα επιδείξουν τάση ανάκαμψης τουλάχιστον κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2011.

Ενδεικτικές άλλωστε είναι οι εκτιμήσεις των ίδιων των εισηγμένων εταιρειών.

Έτσι, η διοίκηση του Δ.Ο. Λαμπράκη εκτιμά πως «κατά το δεύτερο εξάμηνο της χρήσης 2011 θα εξακολουθήσουν οι πτωτικές τάσεις που επικρατούν στην εκδοτική αγορά. Η συνολική αγορά της διαφήμισης εκτιμάται ότι θα κινηθεί επίσης με πτωτικούς ρυθμούς, το ίδιο και οι κυκλοφορίες των εντύπων.

Ο ανταγωνισμός αναμένεται ότι θα παραμένει οξύς μεταξύ των παραδοσιακών μέσων ενημέρωσης και θα ενταθεί από την ενισχυμένη παρουσία και την αύξηση της δημοτικότητας των νέων μέσων ενημέρωσης, στα οποία περιλαμβάνονται το διαδίκτυο, η κινητή τηλεφωνία, κ.α. Αυτό ενδέχεται να πιέσει περαιτέρω τα περιθώρια λειτουργικών κερδών και την αποδοτικότητα των εκδοτικών εταιρειών με επιπτώσεις στη συνολική τους οικονομική κατάσταση».

Σύμφωνα με εκτιμήσεις της διοίκησης της Τεγόπουλος, για το Β’ εξάμηνο του 2011:

α. Τα έσοδα από την κυκλοφορία θα παραμείνουν στα επίπεδα του πρώτου εξαμήνου.

β. Θα συνεχιστεί η μείωση των εσόδων από διαφήμιση σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο με ρυθμό περίπου του πρώτου εξαμήνου του 2011.

Στην Καθημερινή εκτιμούν πως «οι επιπτώσεις της κρίσης στην αγορά, σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, θα συνεχιστούν και κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2011» και για το λόγο αυτό έχει ξεκινήσει να υλοποιεί μια σειρά από μέτρα.

Στην Τηλέτυπος (Mega Channel) πιστεύουν πως «η σοβούσα οικονομική κρίση δεν εμφανίζει ακόμη ενδείξεις ανάκαμψης. Οι επιπτώσεις επί της διαφημιστικής δαπάνης συνεχίζουν μάλλον επιδεινούμενες. Σ’ αυτό συμβάλλει και η τρέχουσα καλοκαιρινή περίοδος με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της. Οι ελπίδες μετατίθενται για το δ' τρίμηνο της χρήσεως. Δεδομένης εν τούτοις της περιορισμένης πιθανότητας αναστροφής του γενικότερου οικονομικού κλίματος εντός των προσεχών μηνών, το ενδεχόμενο σημαντικής βελτίωσης των μεγεθών κατά το β' εξάμηνο αντιμετωπίζεται με συγκρατημένη αισιοδοξία».


Media:Αποτελέσματα Α' εξαμήνου 2011-2010

Κύκλος Εργασιών
Καθαρά Κέρδη
Ίδια κεφάλαια
Ταμιακές ροές

2011
2010
2011
2010
30.6.2011
Α' εξάμηνο 2011
Αττικές Εκδόσεις
29.906
33.838
-370
-652
3.570
-2.388
Δ.Ο. Λαμπράκη
72.698
105.589
-17.901
-16.084
3.833
-14.225
Καθημερινή
34.440
45.124
-5.989
-1.340
99.422
6.702
Ναυτεμπορική
7.515
9.640
337
915
22.674
-34
Πήγασος
62.786
98.082
-13.282
-4.034
53.418
-10.712
Τεχνικές Εκδόσεις
2.846
3.866
-223
-226
1.014
153
Τηλέτυπος
52.874
68.991
-12.187
-2.413
61.897
-18.325
Τεγόπουλος
22.986
33.695
-14.588
-9.821
15.775
-6.792
Σύνολο
286.051
398.825
-64.203
-33.655
261.603
-45.621
Τα ποσά σε χιλιάδες ευρώΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου