Τρίτη 25 Οκτωβρίου 2011

Τα επτά βήματα σωτηρίας της ευρωζώνης


Από τους Financial Times (via Euro2day)

Του Τζορτζ Σόρος

Χωρίς εισαγωγές, περιστροφές, ευχολόγια ή κινδυνολογίες, ο «γκουρού» George Soros παρουσιάζει στους F.T. «σχέδιο επτά σημείων για τη διάσωση της ευρωζώνης».


1. Τα κράτη - μέλη της ευρωζώνης δέχονται την ανάγκη δημιουργίας νέας συνθήκης, που θα ιδρύσει κοινό οικονομικό διευθυντήριο εν ευθέτω χρόνω. Ζητούν από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να συνεργαστεί στο μεσοδιάστημα με το ταμείο διασώσεων EFSF (European Financial Stability Facility) για την αντιμετώπιση της κρίσης: η ΕΚΤ παρέχοντας ρευστότητα και το EFSF αναλαμβάνοντας τους πιστωτικούς κινδύνους.

2. Συνακόλουθα, το EFSF αναλαμβάνει τα ελληνικά ομόλογα που κρατούν η ΕΚΤ και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Έτσι θα αποκατασταθεί η συνεργασία ανάμεσα στην ΕΚΤ και στις κυβερνήσεις της ευρωζώνης και θα γίνει επιτρεπτή σημαντική εθελοντική μείωση του ελληνικού χρέους με συμμετοχή του μηχανισμού.

3. Το EFSF, στη συνέχεια, χρησιμοποιείται για την εγγύηση του τραπεζικού συστήματος, όχι των κρατικών ομολόγων. Οι ανακεφαλαιοποιήσεις αναβάλλονται, αλλά και πάλι θα γίνονται σε εθνική βάση, εφόσον χρειάζεται. Αυτό συνάδει με τη γερμανική θέση και βοηθά περισσότερο τη Γαλλία από μια άμεση ανακεφαλαιοποίηση.

4. Σε αντάλλαγμα για τις εγγυήσεις, οι μεγάλες τράπεζες συμφωνούν να λάβουν οδηγίες από την ΕΚΤ, η οποία θα δρα εκ μέρους των κυβερνήσεων. Όσες αρνούνται θα χάνουν την πρόσβαση στον προνομιακό δανεισμό του discount window της ΕΚΤ.

5. Η ΕΚΤ οδηγεί τις τράπεζες ώστε να συντηρούν τις πιστωτικές γραμμές και τα δανειακά τους χαρτοφυλάκια, ενώ διορίζει επιθεωρητές που θα ελέγχουν τους κινδύνους που λαμβάνουν για δικό τους λογαριασμό οι τράπεζες. Έτσι, απομακρύνεται μία από τις βασικές πηγές της τρέχουσας πιστωτικής αποστράγγισης και ησυχάζουν οι αγορές.

6. Για να αντιμετωπίσει το άλλο μεγάλο πρόβλημα – την αδυναμία ορισμένων κυβερνήσεων να δανειστούν με λογικά επιτόκια – η ΕΚΤ μειώνει το προεξοφλητικό επιτόκιο, ενθαρρύνει αυτές τις κυβερνήσεις να εκδώσουν κρατικά ομόλογα και ενθαρρύνει και τις τράπεζες να κρατήσουν τη ρευστότητά τους με τη μορφή αυτών των ομολόγων, αντί να την καταθέσουν στην ΕΚΤ. Οι τυχόν αγορές που θα κάνει η ΕΚΤ «αποστειρώνονται» με την έκδοση χρεογράφων της.

Για τους κινδύνους στο αξιόχρεο εγγυάται το EFSF. Η ΕΚΤ σταματά τις ανοιχτές αγορές. Με τον συνδυασμό όλων αυτών δίνεται δυνατότητα σε χώρες όπως η Ιταλία να δανειστούν βραχυπρόθεσμα με πολύ χαμηλό κόστος, ενώ η ΕΚΤ δεν δανείζει τις κυβερνήσεις και δεν τυπώνει χρήμα. Οι πιστώτριες χώρες μπορούν εμμέσως να επιβάλουν πειθαρχία στην Ιταλία, ελέγχοντας πόσα θα δανείζεται η Ρώμη κατ’ αυτόν τον τρόπο.

7. Οι αγορές θα εντυπωσιαστούν από το γεγονός ότι οι Αρχές είναι ενωμένες και έχουν επαρκή κεφάλαια στη διάθεσή τους. Σύντομα η Ιταλία θα μπορεί να δανείζεται στην αγορά με λογικά επιτόκια. Οι τράπεζες θα μπορέσουν να ανακεφαλαιοποιηθούν και τα μέλη της ευρωζώνης να συμφωνήσουν σε μια κοινή δημοσιονομική πολιτική, μέσα σε πιο ήρεμη ατμόσφαιρα.

* Ο αρθρογράφος είναι πρόεδρος του Soros Fund Management και φιλάνθρωπος (σ.σ.: !!!)


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου