Τετάρτη 5 Σεπτεμβρίου 2012

Το Ανεμογκάστρι... αλλάζει


Κατ' αρχάς... να συστηθούμε. Ο μοναδικός συντάκτης και διαχειριστής του ταπεινού αυτού ιστολογίου είναι ο Σταύρος Χριστακόπουλος, δημοσιογράφος και διευθυντής σύνταξης της εφημερίδας Το Ποντίκι.

Το Ανεμογκάστρι γεννήθηκε στις 14 Νοεμβρίου 2009 και ο στόχος της δημιουργίας του δεν ήταν, όπως συμβαίνει με αρκετά δημοσιογραφικά ιστολόγια, να γράφει πράγματα τα οποία η εφημερίδα μου δεν μπορεί να δημοσιεύσει. Για τον απλούστατο λόγο ότι τέτοιο ζήτημα στο «Ποντίκι» δεν υφίσταται. Ο μοναδικός στόχος της δημιουργίας του ήταν να αποτελέσει έναν δικτυακό τόπο στον οποίο θα συγκεντρώνονται κείμενα σχετικά με την κρίση.