Πέμπτη 27 Οκτωβρίου 2011

Τα «ντεσού» της σκληρής επιτροπείας


Από το Euro2day

Σε καθεστώς μόνιμης και σκληρής επιτροπείας εισέρχεται η Ελλάδα, καθώς σήμερα το πρωί οι Ευρωπαίοι ηγέτες αποφάσισαν όχι μόνο να εγκατασταθεί μόνιμα στην Αθήνα η τρόικα, αλλά και να δεσμευτεί η χώρα με Memorandum of Understanding για την προώθηση των μεταρρυθμίσεων.


Παρά το γεγονός ότι το ανακοινωθέν της Συνόδου Κορυφής επιχειρεί να στρογγυλέψει την κατάσταση σημειώνοντας ότι οι μηχανισμοί επίβλεψης της υλοποίησης του ελληνικού προγράμματος θα πρέπει να ενισχυθούν, όπως ζητήθηκε από την ελληνική κυβέρνηση, η Ελλάδα υποχρεώνεται σε πολύ πιο αυστηρή εποπτεία από αυτήν που ισχύει σήμερα. Το στίγμα το έδωσε η καγκελάριος της Γερμανίας Angela Merkel, δηλώνοντας μετά τη σύνοδο:


«Θα υπάρξει καθεστώς ενισχυμένου ελέγχου αναφορικά με την εκπλήρωση των ελληνικών υποχρεώσεων. Θα υπάρξει μόνιμη παρουσία στην Ελλάδα. Θα είναι εφικτό να ελέγχονται τα μέτρα που λαμβάνονται από την Ελλάδα. Νομίζω ότι από το να ταξιδεύει εκεί η τρόικα κάθε τρεις μήνες, είναι καλύτερα να υπάρχει ένα μόνιμο σύστημα εποπτείας».

Στο νέο πρόγραμμα η Κομισιόν, σε συνεργασία με τα υπόλοιπα μέλη της τρόικας, θα εγκαταστήσει για τη διάρκεια του προγράμματος μηχανισμό παρακολούθησης εντός της χώρας, στον οποίο θα περιλαμβάνονται και ειδικοί από τις άλλες χώρες - μέλη της ένωσης, για να δουλέψει σε στενή συνεργασία με την κυβέρνηση και την τρόικα, προκειμένου να προσφέρει βοήθεια και συμβουλευτική υποστήριξη και να εξασφαλίσει την έγκαιρη και πλήρη εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων.

«Τα ανωτέρω θα καταγραφούν σε σχετικό Memorandum of Understanding» και αυτό σημαίνει ότι αποκτούν δεσμευτικό χαρακτήρα για την Ελλάδα. Η απαίτηση για υπογραφή του MoU αποτελεί καινοφανή πρακτική στους κόλπους της ευρωζώνης, ενδεικτική του χαμηλού επιπέδου αξιοπιστίας που συνοδεύει την ελληνική κυβέρνηση.


Υπό έλεγχο και το ΤΧΣ

Η επιτροπεία δεν σταματά στη μόνιμη εγκατάσταση στην Αθήνα κλιμακίου της τρόικας, το οποίο θα στελεχωθεί με επιπλέον στελέχη, αλλά επεκτείνεται και στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, μέσω του οποίου θα ανακεφαλαιοποιηθούν πιθανότατα όσες τράπεζες δεν πετύχουν να βρουν από τον ιδιωτικό τομέα τα απαραίτητα κεφάλαια.

«Για την αποδοτική χρήση των σημαντικών δανείων που θα απαιτηθούν για την ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών θα ενισχυθεί και η διακυβέρνηση του ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας σε συμφωνία της κυβέρνησης με την τρόικα» αναφέρει το ανακοινωθέν, προαναγγέλλοντας την αναβάθμιση της παρουσίας της τρόικας ακόμη και στο διοικητικό του συμβούλιο.

Στο ανακοινωθέν υπογραμμίζεται ακόμη η πλήρης στήριξη των ηγετών της ευρωζώνης στην ομάδα κρούσης της Κομισιόν για την τεχνική υποστήριξη που προσφέρει.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται επίσης ότι για τα κράτη - μέλη που βρίσκονται σε διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος η Κομισιόν και το Συμβούλιο θα μπορούν να εξετάζουν τους εθνικούς λογαριασμούς και τα προσχέδια του προϋπολογισμού και να διατυπώνουν γνώμη πριν από την έγκρισή τους από τα εθνικά κοινοβούλια.

Επιπλέον, αναφέρει η ανακοίνωση, «η Κομισιόν θα παρακολουθεί την εκτέλεση του προϋπολογισμού και, αν είναι απαραίτητο, θα προτείνει αλλαγές στην πορεία του χρόνου».

Σε περιπτώσεις αποκλίσεων στα προγράμματα προσαρμογής, θα επιβάλλονται στενότερη επιτήρηση και συντονισμός της υλοποίησης των προγραμμάτων.

Σε εθνικό επίπεδο, σύμφωνα με την ανακοίνωση, θα υιοθετηθεί μια σειρά από πρακτικές:

Υιοθέτηση από κάθε κράτος - μέλος των κανόνων του πακέτου σταθερότητας και ανάπτυξης για ισορροπημένους προϋπολογισμούς σε εθνική νομοθεσία, κατά προτίμηση με ισχύ συνταγματικών διατάξεων, έως το 2012.

Ενίσχυση του εθνικού δημοσιονομικού πλαισίου, πέρα από τις απαιτήσεις της ντιρεκτίβας, για το πλαίσιο προϋπολογισμού των χωρών - μελών. Συγκεκριμένα οι εθνικοί προϋπολογισμοί θα πρέπει να βασίζονται σε ανεξάρτητες προβλέψεις για την ανάπτυξη.

Πρόσκληση των εθνικών κοινοβουλίων να λάβουν υπόψη τους τις συστάσεις που υιοθετούνται σε επίπεδο Ε.Ε. κατά την κατάρτιση οικονομικών και δημοσιονομικών πολιτικών.

Διαβούλευση της Κομισιόν και των κρατών - μελών πριν από την υιοθέτηση τυχόν σημαντικών αλλαγών στην οικονομική ή στη δημοσιονομική πολιτική, των οποίων οι επιπτώσεις θα είναι πιθανόν να διαχυθούν και σε άλλες χώρες.

Προσήλωση στις συστάσεις της Κομισιόν και του αρμόδιου επιτρόπου σε ό,τι αφορά την εφαρμογή του Πακέτου Σταθερότητας και Ανάπτυξης.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου