Πέμπτη, 5 Ιανουαρίου 2012

ΓΑΠ: Φεύγει μένοντας... άγνωστο για πόσοΑπό Το Ποντίκι 5.1.2012 (απ' όπου και το σκίτσο του Πάνου)

Τον δρόμο προς την πλήρη έξοδό του σηματοδότησε  στο Πολιτι­κό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ ο Γιώργος Παπανδρέου. Ύστερα από μεγά­λη περίοδο αναβολής και... «χρη­σμών» από το περιβάλλον του και τον ίδιο, φαίνεται ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αποφάσισε να δώσει ένα στίγμα. Για την ακρίβεια ανήγ­γειλε ότι:

♦ Δεν θα είναι υποψήφιος πρω­θυπουργός εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ στις επερχόμενες εκλογές, όποτε αυτές γίνουν. Το κόμμα θα αναδεί­ξει υποψήφιο πρωθυπουργό είτε από την Κοινοβουλευτική Ομάδα είτε με άλλον τρόπο, ο οποίος θα αποφασιστεί από τα θεσμικά όργα­να. (Από το Πολιτικό Συμβούλιο ή το Εθνικό Συμβούλιο; Άγνωστο επί του παρόντος).

♦ Δεν σκοπεύει να είναι υποψήφι­ος πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στην εσω­κομματική εκλογή, η οποία θα διε­ξαχθεί από τη βάση του κόμματος μετά τις εθνικές εκλογές. Σύμφωνα με διάφορες πληροφορίες, το χρο­νικό αυτό σημείο αναμένεται να είναι ο Ιούνιος – αλλά μόνο... κατ' εκτίμηση.

Προηγουμένως το ΠΑΣΟΚ θα πά­ει έως τα τέλη Ιανουαρίου σε Εθνι­κό Συμβούλιο. Στη συνέχεια θα συγκληθεί συνέδριο με αντικείμενο το εκλογικό πρόγραμμα ή, ενδε­χομένως, μια συνδιάσκεψη για την προετοιμασία του προγράμματος, ενώ ενδιάμεσα όλη την επόμενη περίοδο το Πολιτικό Συμβούλιο θα συνέρχεται μία με δύο φορές την εβδομάδα με στόχο να αποτελεί τον συντονιστικό - συνδετικό κρίκο με τα στελέχη που μετέχουν στην κυβέρνηση Παπαδήμου.

Η πρώτη εκτίμηση αυτής της αναγγελίας, σε συνδυασμό με δημοσιογραφικές πληροφορίες, είναι ότι ο Παπανδρέου κατ'  ουσίαν δίνει «δαχτυλίδι» στον Ευάγγελο Βενιζέ­λο, με τον οποίο φημολογείται ότι έχει υπάρξει συμφωνία.

Ωστόσο τα πράγματα, έως την ώρα που το «Π» πήγαινε στο τυπο­γραφείο, δεν ήταν πολύ ξεκάθαρα, καθώς ο Γ. Παπανδρέου, διατηρώ­ντας την προεδρία του ΠΑΣΟΚ, θα διατηρήσει και όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από τη θέση του, άρα, με τον έλεγχο που ασκεί στα κομματικά όργανα, θα παίξει κα­θοριστικό ρόλο και στην κατάρτιση των ψηφοδελτίων, αλλά και σε τυ­χόν κρίσιμες διαβουλεύσεις για τον σχηματισμό νέας κυβέρνησης μετά τις εκλογές.

Το σημείο αυτό δημι­ούργησε ήδη από χθες σοβαρές ανησυχίες σε στελέχη του ΠΑΣΟΚ, τα οποία είτε θα ήθελαν να διεκδι­κήσουν κομματικό ρόλο είτε να δι­ασφαλίσουν ακόμη και την εκλογή τους.


Ασάφεια...

Είναι όμως αυτό ένα ξεκαθάρι­σμα της στάσης του Παπανδρέου ή ένα ακόμη επεισόδιο στην πολύπαθη υπόθεση της ηγεσίας του ΠΑ­ΣΟΚ, η οποία, δύο μήνες μετά την αποχώρησή από την πρωθυπουρ­γία, μοιάζει ακόμη και σήμερα με ένα άλυτο σταυρόλεξο;

Κατ'  αρχάς το ΠΑΣΟΚ θα πάει στις εκλογές με μια ιδιότυπη «δι­αρχία», καθώς ο Παπανδρέου θα είναι ακόμη πρόεδρος, ενώ άλλο πρόσωπο θα είναι υποψήφιος πρω­θυπουργός.


Εκλογές, αλλά πότε;

Η εκλογή νέου προέδρου του ΠΑΣΟΚ, χωρίς υποψηφιότητα Πα­πανδρέου, θα γίνει μετά τις εκλο­γές. Πότε όμως θα γίνουν οι εκλο­γές; Θεωρητικά, αν υποθέσουμε ότι όλα θα κυλήσουν «ομαλά», με την ολοκλήρωση του «κουρέματος» των ελληνικών ομολόγων, με τη διαπραγμάτευση και την υπογραφή της δανειακής σύμβασης, οι εκλογές θα γίνουν το αργότερο τον Μάιο και, συνεπώς, η εκλογή προ­έδρου του ΠΑΣΟΚ θα διεξαχθεί τον Ιούνιο.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του «Π», ωστόσο, και την εκδηλωθείσα πρόθεση του νυν πρωθυπουργού να είναι αυτή η Βουλή – και η κυ­βέρνηση – που θα δρομολογήσει τη συνταγματική αναθεώρηση, το ενδεχόμενο παράτασης του βίου της παρούσας κυβέρνησης ή η ανά­δειξη μιας νέας από την ίδια Βουλή είναι εξαιρετικά πιθανό αν συναινέ­σουν τα δύο μεγάλα κόμματα – δη­λαδή... και ο Γιώργος Παπανδρέου, ένθερμος υποστηρικτής αυτής της διαδικασίας.

Σε αυτή την περίπτωση όμως η μετάθεση των εκλογών για άγνωστο χρονικό διάστημα πα­ρατείνει αναλόγως (;) και την προε­δρική θητεία του Παπανδρέου.

Μια δεύτερη εκδοχή είναι να επιβεβαιωθούν τα δυσμενή σενά­ρια που θέλουν το «κούρεμα» να καρκινοβατεί και να τίθεται υπό αμφισβήτηση – άρα και το σενάριο μιας άτακτης χρεοκοπίας, η οποία θα περιπλέξει κατά πολύ τα πράγματα σε ό,τι αφορά και τη χώρα και το ΠΑΣΟΚ. Γι’ αυτό ευλόγως δημιουργείται η απορία: Ήταν αυτό ξε­καθάρισμα προθέσεων ή ένα ακό­μη επεισόδιο στην ασάφεια για το μέλλον του ΠΑΣΟΚ;


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου