Τετάρτη 8 Φεβρουαρίου 2012

Μέτρα - σοκ για μισθωτούς και συνταξιούχους


Από το Euro2day (το φωτογραφικό έχει δημοσιευθεί στο Ποντίκι)

Μέτρα σοκ για μισθωτούς και συνταξιούχους επιφυλάσσει το κείμενο της τρόικα που καλούνται να εγκρίνουν σήμερα οι τρεις πολιτικοί αρχηγοί, οι οποίοι συναντώνται στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Λουκά Παπαδήμο.


α. Μισθοί και συντάξεις

1. Νόμος πλαίσιο για τα επικουρικά ταμεία με στόχο τη μείωση της ασφαλιστικής δαπάνης κατά 0,4% του ΑΕΠ (600 εκ. ευρώ μείωση). Το μέτρο εξειδικεύεται σε μειώσεις 15% των κυρίων ταμείων ασφάλισης ΔΕΗ, ΟΤΕ, Τράπεζες και 7% μειώσεις στο ΝΑΤ. Έναρξη εφαρμογής μειώσεων 1.1.2012

2. Επανεξέταση στα τέλη Ιουνίου των ταμείων που έχουν περιοδικές εφάπαξ καταβολές.

3. Σύστημα συλλογής ασφαλιστικών εισφορών. Αναθεώρηση της μεθόδου συλλογής εισφορών. Ολοκλήρωση προγράμματος έως Σεπτέμβριο 2012. Από το Μάρτιο 2012 ενοποίηση είσπραξης ασφαλιστικών εισφορών και φόρων και ενοποίηση ελέγχου καταβολής φόρων και ασφαλιστικών εισφορών.


β. Επιδόματα

1. Στόχος εξοικονόμησης ποσού ύψους με 1,5% του ΑΕΠ, για την περίοδο ισχύος του προγράμματος (2013-2015). Τα μέτρα θα περιλαμβάνουν διακοπές προγραμμάτων και εισοδηματικό όριο για την παροχή επιδομάτων.


γ. Αγορά εργασίας

1. Μείωση μοναδιαίου εργασιακού κόστους κατά 15% στη διάρκεια ισχύος του προγράμματος

Κοινωνικός διάλογος: Εάν έως τέλος Φεβρουαρίου δεν υπάρξει συμφωνία, τότε νομοθετική πρωτοβουλία της κυβέρνησης για την προσαρμογή του κόστους. Μέτρα:

2. Διαρθρωτικά μέτρα στον τομέα των συλλογικών διαπραγματεύσεων

● Μέγιστη διάρκεια συλλογικών συμβάσεων τρία χρόνια.

● Οι ισχύουσες συμβάσεις λήγουν ένα χρόνο μετά τη νομοθέτηση του προγράμματος.

Μετενέργεια: μείωση του χρόνου της από έξι μήνες σε τρεις.

● Στο βαθμό που δεν υπάρξει νέα συλλογική σύμβαση εντός τριών μηνών ως βάση θεωρείται ο βασικός μισθός της ΕΓΣΣΕ. Επιπρόσθετα διατηρούνται γενικά επιδόματα όπως: θέσης, παιδιών, εκπαίδευσης, επικινδυνότητας. Αυτά διατηρούνται έως τη σύναψη νέας συμφωνίας (συλλογικής ή ατομικής).

● Κατάργηση μονιμότητας σε όλες τις εταιρίες (ΔΕΚΟ, τράπεζες).

● Πάγωμα ωριμάνσεων μέχρις ότου η ανεργία μειωθεί κάτω από 10%.

● Κατάργηση μονομερούς προσφυγής στη διαιτησία. Στη διαιτησία μπαίνουν μόνο οι βασικοί μισθοί. Λαμβάνονται υπόψη η οικονομική κατάσταση της εταιρίας.

3. Προσαρμογή βασικού μισθού

● Μείωσή του κατά 22% σε όλα τα επίπεδα.

● Πάγωμα του κατώτατου στα επίπεδα που θα διαμορφωθούν μετά τη μείωση έως το πέρας της προγραμματικής περιόδου.

● Επιπρόσθετη μείωση κατά 10% για τους νέους (έως 25 ετών).

● Έως τέλη Ιουλίου 2012, σαφές χρονοδιάγραμμα για την αναθεώρηση της ΕΓΣΣΕ με σκοπό την ευθυγράμμιση αυτής με τις ανταγωνιστικές χώρες.

4. Μη μισθολογικό κόστος

● Μείωση ασφαλιστικών εισφορών κατά 2% με την κατάργηση των εισφορών για ΟΕΚ - ΟΕΕ. Οι δύο αυτοί οργανισμοί κλείνουν.

● Περαιτέρω μείωση κατά 3% των εισφορών ΙΚΑ από 1.1.2013 χωρίς να επιβαρύνεται ο προϋπολογισμός. Ελπίζεται αύξηση αποτελεσματικότητας στην είσπραξη ασφαλιστικών εισφορών. Εάν από τη μείωση των εισφορών προκύψει επιπρόσθετο κόστος στον προϋπολογισμό προβλέπεται αναπροσαρμογή όλων των συντάξεων.

● Μετά από αναλογιστικές μελέτες και διάλογο τα ειδικά επικουρικά ταμεία εταιριών με ιδιαίτερο κόστος ασφαλιστικών εισφορών να εξομοιωθούν με τις εισφορές άλλων επιχειρήσεων που καλύπτει το ΙΚΑ. Σε κάθε περίπτωση δεν θα επιβαρυνθεί κρατικός προϋπολογισμός.

Σε περίπτωση που αυτά δεν λειτουργήσουν, θα πρέπει να υπάρξουν πρόσθετα μέτρα.


δ. Μέτρα για τους εργαζόμενους στον δημόσιο τομέα

1. Επανεξέταση όλων των ειδικών μισθολογίων με στόχο εξοικονόμηση ποσού 0,2% του ΑΕΠ σε ετήσια βάση.

2. Επανεξέταση μισθολογικών κλιμακίων.

3. Μείωση αριθμού δημοσίων υπαλλήλων κατά 150.000 2011-2015.

4. Διατήρηση προσλήψεων 1 προς 5.

5. Εργασιακή εφεδρεία.

6. Μείωση συμβασιούχων.

7. Περιορισμός εισαγωγών σε στρατιωτικές και αστυνομικές σχολές και γενικά σε σχολές που εξασφαλίζουν αυτόματη πρόσληψη στο δημόσιο.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου