Παρασκευή, 9 Δεκεμβρίου 2011

Τριπλή επίθεση της εφορίας το 2012


Εισφορές για τα εισοδήματα τριών ετών θα καταβληθούν επί της ουσίας μέσα σε ένα δωδεκάμηνο επιβαρύνοντας υπέρμετρα μεσαία και χαμηλά εισοδήματα

Από την Ημερησία

Του Κώστα Τσαχάκη

Τριπλή θα είναι η επιβάρυνση των φορολογουμένων εντός του 2012 ελέω έκτακτης εισφοράς αλληλεγγύης. Θα κληθούν να πληρώσουν τις εναπομείναντες δόσεις των πολυεκκαθαριστικών που έχουν λάβει με την έκτακτη εισφορά η οποία αφορά στα εισοδήματα τα οποία αποκτήθηκαν εντός του 2010. Για μερίδα φορολογουμένων που δεν έχουν λάβει ακόμη τα σημειώματα της εφορίας όλες οι δόσεις θα πληρωθούν μέσα στο 2012.

Επιπλέον για τα εισοδήματα του τρέχοντος έτους το ποσό της έκτακτης εισφοράς θα προκύψει μετά την εκκαθάριση των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος που θα υποβληθούν στην εφορία την ερχόμενη άνοιξη.


Παράλληλα από 1ης Ιανουαρίου μέσω της παρακράτησης μισθωτοί και συνταξιούχοι θα αποπληρώνουν μήνα τον μήνα την έκτακτη εισφορά για το έτος 2012. Η αυξημένη παρακράτηση λόγω της έκτακτης εισφοράς θα διατηρηθεί μέχρι το τέλος του 2014.

Όπως γίνεται αντιληπτό εισφορές για τα εισοδήματα τριών ετών θα καταβληθούν επί της ουσίας μέσα σε ένα δωδεκάμηνο επιβαρύνοντας υπέρμετρα μεσαία και χαμηλά εισοδήματα.

Δεν είναι άλλωστε τυχαίο ότι μέσω της έμμεσης φορολογίας φυσικών προσώπων το υπουργείο Οικονομικών στοχεύει να αντλήσει το 2012 έσοδα άνω των 10,6 δισ. ευρώ, ποσό που είναι αυξημένο κατά 2,5 δισ. ευρώ περίπου σε σχέση με τις φετινές εισπράξεις.

Πιο αναλυτικά όπως προκύπτει από την χθεσινή εγκύκλιο του υπουργείου η εισφορά αλληλεγγύης παρακρατείται κάθε μήνα από 1η Ιανουαρίου 2012 μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου 2014 σε εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες, κύριες συντάξεις, αμειβόμενοι με ημερομίσθιο με σχέση μίσθωσης εργασίας πάνω από ένα έτος στον ίδιο εργοδότη ή με σχέση μίσθωσης εργασίας αορίστου χρόνου, αξιωματικοί και κατώτερο πλήρωμα εμπορικού ναυτικού που παρέχουν υπηρεσίες σε εμπορικά πλοία.

Οι συντελεστές παρακράτησης της εισφοράς κυμαίνονται από 1% για εισοδήματα από 12.001 -20.000 ευρώ και μέχρι 4% για εισοδήματα άνω των 100.000 ευρώ.

Ο συντελεστής αυξάνεται στο 5% για τις καθαρές αποδοχές του Προέδρου της Δημοκρατίας, του Προέδρου και των Αντιπροέδρων της Βουλής, βουλευτών, του Προέδρου και Αντιπροέδρων της κυβέρνησης, υπουργών, αναπληρωτών υπουργών και υφυπουργών, γενικών και ειδικών γραμματέων υπουργείων, γενικών γραμματέων αποκεντρωμένων διοικήσεων, περιφερειαρχών, ευρωβουλευτών, δημάρχων και γενικώς αιρετών προσώπων.

Η εισφορά επιβάλλεται στο εισόδημα (συμπεριλαμβάνονται και όλα τα πρόσθετα, όπως υπερωρίες, επιδόματα και άλλα) που απομένει μετά την αφαίρεση των ασφαλιστικών εισφορών.

Ως εκ τούτου από το ποσό στο οποίο επιβάλλεται η εισφορά δεν αφαιρείται ο φόρος εισοδήματος... Η ειδική εισφορά δεν αφαιρείται από το συνολικό εισόδημα ή από το φόρο της κλίμακας.

Παρακράτηση εισφοράς δεν προβλέπεται για αμειβόμενους με ημερομίσθιο και σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου η διάρκεια της οποίας είναι μικρότερη του ενός έτους, αναδρομικά εισοδήματα, παροχές από επικουρικά ταμεία , μετοχικά, αρωγής ή αλληλοβοήθειας, καθώς και σε ετήσιο τεκμαρτό εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες (παροχή κατοικίας ή αυτοκινήτου σε στελέχη και υπαλλήλους).

Στη βεβαίωση αποδοχών που θα δίνεται από το 2013 και μετά θα αναγράφονται και τα παρακρατούμενα ποσά της εισφοράς, τα οποία θα αναγράφονται από τους φορολογούμενους στην ετήσια δήλωση εισοδήματος, προκειμένου να συμψηφιστούν με την εισφορά που αναλογεί στα συνολικά εισοδήματα τους... Το ποσό της εισφοράς που παρακρατείται δεν μειώνεται 1,5%, όπως συμβαίνει στην περίπτωση του φόρου εισοδήματος.

Εξαιρούνται της εισφοράς αλληλεγγύης ή δεν προσμετρούνται τα εισοδήματα των προσώπων που είναι ολικώς τυφλοί και όσων παρουσιάζουν βαριές κινητικές αναπηρίες σε ποσοστό 80% και άνω, οι αποζημιώσεις απολυομένων, η εφάπαξ παροχή από ταμεία πρόνοιας και άλλους ασφαλιστικούς οργανισμούς, το εφάπαξ δημοσίων υπαλλήλων κ.λπ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου