Τετάρτη 9 Μαρτίου 2011

Η Moody's υποβάθμισε και τον Δήμο Αθηναίων


Από το XrimaNews

Ο αμερικανικός οίκος αξιολόγησης Moody's, ο οποίος τη Δευτέρα υποβίβασε – με έναν αντίστοιχο τρόπο – την πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδας, την Τρίτη προέβη στην υποβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας του Δήμου Αθηναίων, στη βαθμίδα B1 από τη βαθμίδα Ba1, ανακοινώνοντας συγχρόνως ότι η προοπτική του Δήμου Αθηναίων «είναι αρνητική». Από τη Moody's υπογραμμίστηκε, ότι «ολοκληρώνεται εδώ η διαδικασία της υποβάθμισης, η οποία ξεκίνησε πέρυσι τον Δεκέμβριο».

Ο ίδιος οίκος επισήμανε ότι «στη νέα αυτή αξιολόγησή του αντανακλώνται οι παρατεινόμενες αβεβαιότητες όσον αφορά την επίπτωση από τις μεταρρυθμίσεις για την Αυτοδιοίκηση πάνω στα οικονομικά των δήμων, όπως και οι προκλήσεις που απορρέουν από τις άμεσες προσαρμογές (στον Δήμο) στην πορεία προς τη φάση των μειωμένων κρατικών επιδοτήσεων, σε συνδυασμό με τα τιμολόγια του τομέα των δημοτικών υπηρεσιών – στο πλαίσιο μιας αδύναμης ελληνικής οικονομίας».

Αποσαφηνίζεται από τον οίκο ότι «θα συνεχίσει να παρακολουθεί τις επιπτώσεις για τον Δήμο Αθηναίων από τα σημαντικά κυβερνητικά μέτρα λιτότητας, αυτών που περιλαμβάνονται στη μεταρρύθμιση Καλλικράτης. Βραχυπρόθεσμα έως μεσοπρόθεσμα, το πεδίο δράσης των κυβερνητικών μεταρρυθμίσεων θα προκαλέσει οικονομικές δυσχέρειες στο Δήμο Αθηναίων. Είναι εξίσου δυσχερές να αποτιμηθούν αυτές τώρα, δεδομένων των αβεβαιοτήτων ως προς τον χρόνο και τους ειδικούς μηχανισμούς αυτής της εφαρμογής (του Καλλικράτη)», όπως εκτιμάται από τον αναλυτή του οίκου αυτού Τζιανφιλίπο Καρμπόνι.

Ο αναλυτής εκτιμά, συγχρόνως, ότι «ο Δήμος Αθηναίων δεν διαθέτει ικανοποιητική οικονομική ευελιξία για να διατηρήσει πιστοληπτική ικανότητα ανώτερη αυτής που έχει τώρα η ίδια η Ελλάδα».

Ο οίκος αποδέχεται ότι πολλά πλέον συναρτώνται από την απάντηση που θα δοθεί στα οικονομικά προβλήματα και προκλήσεις από τη δημοτική αρχή, η οποία ξεκίνησε τη θητεία της φέτος τον Ιανουάριο, και από τον τρόπο που αυτή θα χειριστεί το θέμα των μειούμενων κρατικών επιδοτήσεων, υιοθετώντας τις δικές της αλλαγές στις δημοτικές δομές κι εξοικονομώντας χρήματα.

Ο ίδιος οίκος είχε κάνει αποτίμηση της πιστοληπτικής ικανότητας της Ελλάδας και του Δήμου Αθηναίων τον Μάιο '08 (η δημοσίευση έγινε τον Δεκέμβριο '08), εξηγώντας τότε τις χρησιμοποιούμενες απ' αυτόν μεθόδους.

Σύμφωνα, τέλος, με τη Moody's, στην Αθήνα και τα περίχωρά της παράγεται σχεδόν το 50% (!) του ελληνικού ΑΕΠ από έναν πληθυσμό περίπου 745 χιλιάδων...


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου