Κυριακή, 16 Οκτωβρίου 2011

Η Ελλάδα αντλεί το 50% των δανείων της με καταστροφικά επιτόκια «χάρη» στο Μνημόνιο


Από το XrimaNews

Του Πάνου Παναγιώτου

Υπάρχει μία γενικότερη αίσθηση και αντίληψη πως η Ελλάδα χάρη στον Μηχανισμό Στήριξης και το Μνημόνιο απέχει από τις αγορές κεφαλαίων, όπου τα επιτόκια κρατικού δανεισμού έχουν απογειωθεί σε επίπεδα πτώχευσης, και πως προστατεύεται από αυτές καλύπτοντας τις δανειακές της ανάγκες από τα δάνεια της τρόικας.

Και όμως, αυτό δεν είναι ακριβές και στην πραγματικότητα η Ελλάδα εξακολουθεί κατά τη διάρκεια τόσο του 2010 όσο και του 2011 να αντλεί ένα μεγάλο ποσοστό των δανείων της με την έκδοση εντόκων γραμματίων και μάλιστα με καταστροφικά επιτόκια.


Για παράδειγμα, την Τρίτη 11 Οκτωβρίου, η Ελλάδα δανείστηκε 1,3 δισ. ευρώ με έντοκα γραμμάτια διάρκειας 26 εβδομάδων και επιτόκιο 4,86%, ενώ δύο ημέρες αργότερα οι ΗΠΑ άντλησαν από τις αγορές 13 δισ. δολάρια σε ομόλογα 30αετούς διάρκειας με επιτόκιο 3,16%.

Το επιτόκιο με το οποίο δανείζεται η Ελλάδα εκδίδοντας έντοκα γραμμάτια για 6 μήνες είναι μεγαλύτερο από αυτό με το οποίο δανείζεται το 90% των ανεπτυγμένων και κύριων αναπτυσσόμενων κρατών του κόσμου για διάστημα 10 ετών με την έκδοση ομολόγων. Και αυτά τα κράτη δεν βρίσκονται σε Μηχανισμό Στήριξης που να υποτίθεται πως τα προστατεύει και ότι τους εξασφαλίζει άντληση δανειακών κεφαλαίων με βιώσιμα επιτόκια.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία από το ελληνικό υπουργείο Οικονομικών, το 2010 η Ελλάδα κάλυψε με την έκδοση ομολόγων και έντοκων γραμματίων περίπου το 30% των δανειακών της αναγκών, ενώ στα δύο πρώτα τρίμηνα του 2011 μόλις το 48,5% του νέου δανεισμού προήλθε από τον Μηχανισμό Στήριξης, με το 51% να καλύπτεται από ειδικές εκδόσεις και έντοκα γραμμάτια με τα υψηλότερα επιτόκια διεθνώς.

Το πρόβλημα, όμως, δεν σταματά εδώ, καθώς και όλα τα δάνεια του Μηχανισμού ήταν βραχυπρόθεσμα, μια που οι εμπνευστές του έκαναν την άστοχη και ουτοπική υπόθεση ότι η εφαρμογή, έστω και τμήματος, του προγράμματός του, που προέβλεπε τα σκληρότερα δημοσιονομικά μέτρα που επιβλήθηκαν σε χώρα στη μοντέρνα ιστορία, θα αντιμετώπιζε την κρίση και θα επέτρεπε την επιστροφή της Ελλάδας στις αγορές το 2012 ή σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα,

Αυτό, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι η Ελλάδα αφέθηκε να καλύπτει το 30% - 50% των δανειακών της αναγκών από τις αγορές με έντοκα γραμμάτια βραχυπρόθεσμης λήξης μείωσε δραματικά τη μέση διάρκεια του νέου κρατικού δανεισμού, που το 2010 έφτασε στα 3,63 έτη και το 2011 στα 2,13 έτη, όταν το 2008 ήταν στα 10,96 έτη.

Με αυτόν τον τρόπο το πρόβλημα της εξυπηρέτησης του ελληνικού χρέους, αντί να αντιμετωπιστεί, επιδεινώθηκε.

* Χρηματιστηριακός τεχνικός αναλυτής (XrimaNews.gr, GSTA Ltd)


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου