Τετάρτη, 12 Οκτωβρίου 2011

Νέο σχέδιο για το EFSF με «ουρά» για την ΕλλάδαΑπό το Euro2day

Σχέδιο για τη λειτουργία του EFSF στα πρότυπα ενός οργανισμού ασφάλισης - εγγύησης κρατικών ομολόγων, που θα εγγυάται πρακτικά ένα σημαντικό ποσοστό της αξίας κρατικών ομολόγων (διαφορετικό κατά περίπτωση) των λιγότερο ή περισσότερο «προβληματικών» χωρών έχει καταθέσει ο ασφαλιστικός κολοσσός Allianz. Το σχέδιο αυτό, σύμφωνα με πληροφορίες της Wall Street Journal, «κερδίζει έδαφος» στην Ευρώπη και έχει την υποστήριξη άλλων ιδιωτικών κολοσσών.


Υψηλόβαθμα στελέχη της Allianz αναφέρουν ότι το σχέδιο λαμβάνεται πλέον σοβαρά υπόψιν στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, ενώ, μεταξύ άλλων, φέρεται να έχει την υποστήριξη της Deutsche Bank, της Munich Re και ορισμένων γαλλικών τραπεζών. Στην προώθηση του συγκεκριμένου σχεδίου φέρεται να συμμετέχει και η αμερικανική Goldman Sachs.

Το συγκεκριμένο σχέδιο (δείτε τη σύντομη παρουσίαση στη στήλη «Συνοδευτικό Υλικό») προβλέπει τη μόχλευση των κεφαλαίων που θα διαθέτει το EFSF σε περίπου 1,1 τρισ. ευρώ και τη χρήση τους για την εγγύηση κρατικών ομολόγων των «ευπαθών» χωρών κατά ένα μέρος.

Στη περίπτωση της Ελλάδος και της Πορτογαλίας το ποσοστό αυτό θα μπορούσε να είναι 40%, ενώ στην περίπτωση χωρών όπως η Ισπανία και η Ιταλία η εγγύηση θα έφτανε στην περιοχή του 25%.

Πρακτικά οι εμπνευστές του σχεδίου εκτιμούν ότι με αυτό τον τρόπο το EFSF θα μπορούσε να εγγυηθεί το σύνολο του χρέους των ευπαθών χωρών (που αγγίζει τα 3 τρισ. ευρώ), κατά τα προαναφερθέντα ποσοστά, ώστε να ενθαρρυνθεί η αγορά και η διακράτησή τους από τους επενδυτές, αλλά και να χρησιμοποιηθεί για την εγγύηση νέων εκδόσεων ή ανταλλαγών ομολόγων (όπως θα συμβεί στα πλαίσια του PSI).

Ειδικά για την περίπτωση της Ελλάδας, όπως ανέφεραν εκπρόσωποι της Allianz στη Wall Street Journal, το EFSF, με τη νέα ονομασία European Sovereign Insurance Mechanism (ESIM), θα μπορούσε να προσφέρει εγγυήσεις στα νέα ομόλογα με τα οποία θα ανταλλάξουν υφιστάμενα ελληνικά ομόλογα οι συμμετέχοντες στο PSI, ανεξαρτήτως του «κουρέματος» που τελικά θα προβλεφθεί και με τρόπο που να μην δημιουργεί ελκυστικό προηγούμενο για άλλες προβληματικές χώρες...

«Η ομορφιά αυτού του εργαλείου», αναφέρουν στελέχη της Allianz, «είναι ότι είναι τόσο ευέλικτο ώστε να καλύπτει διαφορετικές περιπτώσεις τώρα και στο μέλλον, ενώ ταυτόχρονα εξασφαλίζει την κάλυψη όλου του χρέους των ευπαθών χωρών». Ταυτόχρονα προσθέτουν ότι με τον τρόπο αυτόν το EFSF δεν θα έχει ανάγκη αξιολόγησης AAA.

Σημειώνεται ότι αρχικά το σχέδιο είχε απορριφθεί από τη κυβέρνηση της Γερμανίας, διότι θεωρήθηκε ότι θα «σκοντάψει» σε νομικά κυρίως εμπόδια αναφορικά με τη δυνατότητα κρατών - μελών να εγγυώνται τα χρέη άλλων κρατών - μελών. Εμπόδια όμως που φέρεται να έχουν πλέον ξεπεραστεί μέσα από ρήτρες εκτάκτου ανάγκης στις συνθήκες της Ευρωζώνης.

Εν τούτοις μέσα από ένα τέτοιο σχήμα δεν προβλέπεται χρήση του EFSF για την ανακεφαλαιοποίηση των ευρωπαϊκών τραπεζών, που θα πρέπει υποχρεωτικά να αναληφθεί από τις επιμέρους κυβερνήσεις.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου