Παρασκευή, 7 Οκτωβρίου 2011

Μπαρόζο: Χρηματοδότηση τέλος για τις δημοσιονομικά «άτακτες» χώρες


Από την Αυγή

Βρυξέλλες. Γ. Δαράτος

Τη διακοπή κάθε χρηματοδότησης από όλα ανεξαιρέτως τα διαρθρωτικά ταμεία της Κοινότητας από το 2014 προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις χώρες που εμφανίζουν διαπιστωμένες δημοσιονομικές ανισορροπίες οι οποίες οδηγούν σε δημοσιονομικό εκτροχιασμό και δεν λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα για να συμμορφωθούν.

Αυτή είναι η «ποινή» που προτείνει η Κομισιόν στην εισήγηση που υπέβαλε στο πλαίσιο της παρουσίασης του νομοθετικού πακέτου, του σχετικού με την πολιτική της συνοχής στην Ένωση την επταετία 2014-2020.


Σύμφωνα με τη σημερινή νομοθεσία, προβλέπεται μόνο η αναστολή των χρηματοδοτήσεων από το Ταμείο της Συνοχής, αλλά η εφαρμογή της ήταν τόσο ελαστική που δεν υλοποιήθηκε ποτέ μέχρι σήμερα, ούτε καν στις περιπτώσεις της Ελλάδας, της Πορτογαλίας και της Ιρλανδίας.

Σύμφωνα με τις νέες προτάσεις της Κομισιόν, το νέο σύστημα επιβολής κυρώσεων θα λειτουργεί ταχύτατα. Συγκεκριμένα, αν μια χώρα εμφανίζει μακροοικονομικές ανισορροπίες – υπερβολικά ελλείμματα ή δημοσιονομικό χρέος – και δεν πάρει γρήγορα τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα ύστερα από σχετική σύσταση του Συμβουλίου των Υπουργών, η Κομισιόν θα έχει το δικαίωμα να αναστέλλει τμήμα ή το σύνολο όλων των χρηματοδοτήσεων προς αυτή τη χώρα απ' όλα τα διαρθρωτικά ταμεία (συνοχής, περιφερειακό, κοινωνικό κ.λπ.) καθώς και του τμήματος προσανατολισμού του Γεωργικού Ταμείου, αλλά και τους πόρους από το Ταμείο Αλιείας.

Βεβαίως, είπε ο αρμόδιος επίτροπος για την περιφερειακή πολιτική κ. Χαν, η αναστολή των χρηματοδοτήσεων θα συνιστά την «έσχατη επιλογή», αφού στόχος της πολιτικής τη συνοχής δεν είναι να επιβάλλει ποινές στις χώρες που εμφανίζουν δημοσιονομικά προβλήματα, αλλά να τις βοηθά να αναπτυχθούν σε ένα πλαίσιο που να διασφαλίζει μια συνετή οικονομική πολιτική από τις χώρες - μέλη.

Οι νέες προτάσεις της Κομισιόν για την πολιτική της συνοχής προβλέπουν λιγότερα έργα απ' ό,τι στο παρελθόν, αλλά με μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία και μεγαλύτερη συμμετοχή της Κοινότητας στην κατάρτιση των εθνικών προγραμμάτων. Το συνολικό ποσό που προτείνεται να διατεθεί στην επταετία 2014-2020 ανέρχεται στα 336 δισ. ευρώ για να χρηματοδοτήσει προγράμματα που θα κατανέμονται σε τρεις κατηγορίες περιφερειών.

Ο καταμερισμός ανά χώρα - μέλος και οι κατάλογοι των επιλέξιμων περιφερειών ανά κατηγορία θα αποφασίζονται μόνο μετά την τελική έγκριση των σχετικών προτάσεων από το Συμβούλιο των Υπουργών.

Ένα νέο στοιχείο που εισάγει η Κομισιόν στο νέο πακέτο της συνοχής είναι η δημιουργία ενός αποθεματικού που θα ισούται στο προς το 5% των συνολικών πιστώσεων ανά δράση, το οποίο θα δοθεί υπό μορφή μπόνους το 2019 στις χώρες που εμφανίζουν τις καλύτερες επιδόσεις ως προς την απορροφητικότητα και την αξιοποίηση των πόρων των διαρθρωτικών ταμείων πετυχαίνοντας ή ακόμη ξεπερνώντας τους στόχους που τους είχαν τεθεί.

Οι στόχοι σε κάθε πρόγραμμα θα είναι απολύτως μετρήσιμοι, όπως και η προστιθέμενη αξία, και για τον λόγο αυτό η Επιτροπή θα επικεντρώσει τις προσπάθειές της για έγκριση προγραμμάτων με μετρήσιμα αποτελέσματα στην ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα και την απασχόληση.

Ο επίτροπος κ. Χαν δήλωσε επίσης ότι τον Νοέμβριο θα είναι επιχειρησιακά έτοιμο το πρόγραμμα δράσης των 500 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της Ελλάδας, που θα καλύπτει και εγγυήσεις για να διευκολυνθεί η πρόσβασή τους σε ρευστότητα.

Επίσης είπε πως είναι πολύ πιθανό να διαμορφωθούν και άλλες ανάλογες δράσεις και προγράμματα για τη χρηματοδότηση και άλλων τομέων της ελληνικής οικονομίας, εκτός αυτού που καλύπτει μόνο τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στη χώρα μας.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου