Τετάρτη, 12 Οκτωβρίου 2011

Συναγερμός στις τράπεζες για να αποφύγουν την κρατικοποίηση


Σχέδια για βελτίωση της κεφαλαιακής διάρθρωσης και πώληση θυγατρικών – Συζητήσεις με Ρώσους - Άραβες

Από τη SofokleousIn

«Πυρετός» επικρατεί στα επιτελεία των ελληνικών τραπεζών, καθώς οι εξελίξεις οδηγούν με βεβαιότητα σε γενναίο «κούρεμα» του ελληνικού χρέους, που θα τους προκαλέσει τεράστιες ζημίες, καθιστώντας αναγκαία την κεφαλαιακή τους ενίσχυση και αναπόφευκτη για τις περισσότερες την προσφυγή στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας – δηλαδή την έμμεση κρατικοποίησή τους. Η αποτροπή αυτού του κινδύνου γίνεται τώρα το πρώτο μέλημα των διοικήσεων των τραπεζών.


Αν και η κυβέρνηση διά στόματος του υπουργού Οικονομικών έσπευσε χθες να διαβεβαιώσει ότι δεν πρόκειται να γίνουν άλλες έμμεσες κρατικοποιήσεις πέραν της Proton, όλες οι ελληνικές τράπεζες καταστρώνουν πυρετωδώς σχέδια για να βελτιώσουν τη χρηματοοικονομική τους διάρθρωση, ώστε να μην είναι υποχρεωμένες να προσφύγουν στο ΤΧΣ όταν επέλθει το... «μοιραίο» haircut. Τα σενάρια που εξετάζονται επικεντρώνονται στο τρίπτυχο

Άντληση νέων κεφαλαίων.

Αναδιάρθρωση συμμετοχών - αξιοποίηση περιουσιακών στοιχείων.

«Λογιστικός» μετριασμός των απωλειών από το «κούρεμα» των ομολόγων.

Οι δυνατότητες άντλησης μη δανειακών κεφαλαίων από τη διεθνή αγορά μέσω ΑΜΚ και ΜΟΔ είναι περιορισμένες, αλλά όχι ανύπαρκτες. Κατά τις εκτιμήσεις τραπεζικών παραγόντων, σημαντικά ποσά μπορεί να εξασφαλιστούν μέσω ΑΜΚ και ΜΟΔ, εφ' όσον υπάρξουν συμφωνίες για παραχώρηση στρατηγικών ποσοστών σε διεθνείς χρηματοπιστωτικούς ομίλους, equity funds ή άλλους διεθνείς επενδυτές.

Σε επαφές που έχουν γίνει διαπιστώνεται ότι ενδιαφέρον υπάρχει κυρίως από επενδυτικά σχήματα ρωσικών και αραβικών συμφερόντων, που βλέπουν την ελληνική αγορά ως προγεφύρωμα διείσδυσης - επέκτασης στην ευρύτερη περιοχή και στην Ε.Ε.

Κεφάλαια και ρευστότητα μπορούν να εξασφαλίσουν επίσης οι ελληνικές τράπεζες από την πώληση κερδοφόρων θυγατρικών τους στο εξωτερικό κυρίως θυγατρικών τραπεζών στα Βαλκάνια, για τις οποίες υπάρχει πραγματικό ενδιαφέρον από ρωσικούς ομίλους.

Το πρόβλημα για τραπεζικά επιτελεία είναι ότι όλοι οι σχεδιασμοί τους βασίζονται σε απλές υποθέσεις όσον αφορά τις μελλοντικές κεφαλαιακές ανάγκες και τη διαμόρφωση του οικονομικού περιβάλλοντος.

Η βασική παράμετρος του προβλήματος είναι το ύψος του αναμενόμενου haircut, από το οποίο θα εξαρτηθούν οι απώλειες και – εξ αυτών – οι κεφαλαιακές ανάγκες των τραπεζών. Μια άλλη σημαντική πτυχή θα είναι οι παρενέργειες στην ελληνική οικονομία, οι οποίες μπορεί να προκαλέσουν μεγάλη αύξηση των τραπεζικών επισφαλειών, συρρίκνωση εργασιών - εσόδων κ.λπ.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου