Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2012

Μαριονέτες με καπέλο


Από topontiki.gr

Του Δημήτρη Μυ

Από ό,τι φαίνεται, στους δανειστές δεν αρκεί ότι τοποθέτησαν κάποιον Παπαδήμο πρωθυπουργό, παραμερίζοντας τις δημοκρατικές διαδικασίες και γράφοντας στα παλιά τους τα παπούτσια τη λαϊκή βούληση. Θέλουν να φορέσουν και καπέλο στη μαριονέτα...

Έτσι, λοιπόν, μέσω μεγάλων ειδησεογραφικών πρακτορείων καλλιεργήθηκε το περασμένο διήμερο – και πριν τη σημερινή σύνοδο κορυφής της Ε.Ε., ότι η Ελλάδα θα πρέπει να δεχτεί για ορισμένο χρονικό διάστημα την εκχώρηση της εθνικής της κυριαρχίας στην Ε.Ε. και να δεσμευτεί επίσης νομικά ότι θα διαθέτει τα έσοδα πρωτίστως και κυρίως για την εξόφληση του χρέους της.


Κύκλοι της γερμανικής κυβέρνησης επιβεβαίωσαν στη Deutsche Welle, ότι πράγματι συζητείται αυτό το διάστημα στα πλαίσια του Eurogroup στις Βρυξέλλες η πρόταση να οριστεί από την Ε.Ε. ένας «εντεταλμένος (το καπέλο που λέγαμε) προϋπολογισμού» για την Ελλάδα.


Επίσης το πρακτορείο Reuters και οι Financial Times μετέδωσαν ότι ο «εντεταλμένος» θα επιτηρεί όλες τις μεγάλες δαπάνες στην Ελλάδα και ταυτόχρονα θα έχει την αρμοδιότητα να θέτει βέτο στις δημοσιονομικές αποφάσεις, εφόσον δεν συνάδουν με τους στόχους των διεθνών δανειστών.


Χούντα νέου τύπου

Ο στόχος όλης αυτής της ιστορίας, απ ότι φαίνεται, δεν είναι η νομική δέσμευση της Ελλάδας, καθώς αυτή – όπως θα δούμε παρακάτω – υπάρχει. Ο στόχος έχει να κάνει με τους συμβολισμούς και με την μέτρηση των αντανακλαστικών της ελληνικής κοινωνίας. Οι... τύποι, γνωρίζοντας ότι οι πολιτικοί... ταγοί του τόπου δεν μπορούν να κυκλοφορήσουν στο δρόμο, στήνουν μαριονέτες, διορίζουν υπαλλήλους και καλλιεργούν το έδαφος για να φυτρώσει η κυβέρνηση αρίστων:

Δηλαδή, ανεξάρτητα από το πότε θα γίνουν οι εκλογές και το ποιος θα νικήσει, να προκύψει μια κυβέρνηση αρίστων, Παπαδήμων, υπαλλήλων της Κομισιόν και πολιτικών αντιγράφων της Διαμαντοπούλου. Η οποία, παρεμπιπτόντως, μπορεί να ψάχνει τη ψήφος της, αλλά ως άριστη, φιλοδοξεί να σώσει τη χώρα και τους άσωτους συμπολίτες της εσαεί...


Δεσμευμένοι με τη βούλα

Δύσκολα μπορεί να κατανοήσει κανείς τι εννοούν οι Γερμανοί (που είναι φίλοι μας) όταν ζητούν από τη χώρα να δεσμευτεί νομικά ότι θα διαθέτει τα έσοδα πρωτίστως και κυρίως για την εξόφληση του χρέους της. Απ’ ό,τι θυμόμαστε αυτό έχει ήδη γίνει, από τις 30 Ιουνίου 2011, με το νομοσχέδιο για τα

«ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2012 - 2015»

Για όσους δεν ενθυμούνται μεταφέρουμε χαρακτηριστικά αποσπάσματα από τα επίσημα Πρακτικά της ΡΞΣΤ της Ολομέλειας της Βουλής, στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόμου:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Άρθρο 1

Σύσταση - Σκοπός

Επωνυμία - Έδρα - Διάρκεια


Παράγραφος 1. Συνιστάται ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε.» (Ταμείο).

Το Ταμείο έχει αποκλειστικό σκοπό την αξιοποίηση περιουσιακών στοιχείων της ιδιωτικής περιουσίας του Δημοσίου, καθώς και περιουσιακών στοιχείων των δημοσίων επιχειρήσεων των οποίων το μετοχικό κεφάλαιο ανήκει εξ ολοκλήρου, άμεσα ή έμμεσα, στο Δημόσιο ή σε ΝΠΔΔ, όπως ορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 5, σύμφωνα με τις επικρατούσες συνθήκες της αγοράς και με εγγυήσεις πλήρους διαφάνειας, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι των εσόδων. Τα περιουσιακά στοιχεία μεταβιβάζονται στο Ταμείο, σύμφωνα με τις επόμενες διατάξεις.

Παράγραφος 2. Το προϊόν αξιοποίησης χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την αποπληρωμή του δημοσίου χρέους της χώρας. (...)

Παράγραφος 6. Η διάρκεια του Ταμείου είναι έξι (6) έτη από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, η διάρκεια αυτή μπορεί να παρατείνεται, εφόσον ο σκοπός του Ταμείου δεν έχει εκπληρωθεί.

Άρθρο 2

Κεφάλαιο - Περιουσία - Έσοδα - Διάθεση εσόδων

Παράγραφος 4. Στο Ταμείο μεταβιβάζονται και περιέρχονται, χωρίς αντάλλαγμα:

α. Κατά πλήρη κυριότητα, κινητές αξίες εταιρειών από αυτές που περιλαμβάνονται στο Πρόγραμμα Αποκρατικοποιήσεων του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015 του άρθρου 6Α του Ν. 2362/1995 (Α’ 247).

β. Περιουσιακής φύσεως δικαιώματα, δικαιώματα διαχείρισης και εκμετάλλευσης, κεκτημένα οικονομικά συμφέροντα, άυλα δικαιώματα και δικαιώματα λειτουργίας, συντήρησης και εκμετάλλευσης υποδομών, που περιλαμβάνονται στο Πρόγραμμα Αποκρατικοποιήσεων του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015 του άρθρου 6Α του Ν. 2362/1995.

γ. Κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή, ακίνητα που περιλαμβάνονται στο Πρόγραμμα Αποκρατικοποιήσεων του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015 του άρθρου 6Α του Ν. 2362/1995.

5. Οι κινητές αξίες, τα περιουσιακής φύσεως δικαιώματα και τα ακίνητα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α', β' και γ' της προηγούμενης παραγράφου μεταβιβάζονται και περιέρχονται στο Ταμείο, με απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων (ΔΕΑΑ) που προβλέπεται στο άρθρο 3 του Ν. 3049/2002 (Α' 212).

Με απόφαση της ίδιας Επιτροπής, μπορεί να μεταβιβάζονται και να περιέρχονται στο Ταμείο χωρίς αντάλλαγμα, για τους σκοπούς της παραγράφου 1 του προηγούμενου άρθρου, και άλλα περιουσιακά στοιχεία που υπάγονται σε μία από τις κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων των περιπτώσεων της προηγούμενης παραγράφου.

Τα ανωτέρω περιουσιακά στοιχεία περιέρχονται στο Ταμείο, κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή και το Δημόσιο απεκδύεται κάθε δικαιώματός του επί αυτών από τη δημοσίευση της απόφασης της ΔΕΑΑ στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Για την εφαρμογή των προηγούμενων εδαφίων και προκειμένου για τη μεταβίβαση στο Ταμείο της κυριότητας, νομής και κατοχής ακινήτων, στη ΔΕΑΑ συμμετέχει αντί του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, ο Υπουργός στη διαχειριστική αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται το ακίνητο που μεταβιβάζεται και περιέρχεται στο Ταμείο.

Παράγραφος 7. Το πράγμα ή το δικαίωμα που μεταβιβάστηκε ή παραχωρήθηκε στο Ταμείο, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου, δεν μπορεί να αναμεταβιβαστεί στον προηγούμενο κύριο ή δικαιούχο, καθ’ οιονδήποτε τρόπο. Από τη μεταβίβαση του πράγματος ή την παραχώρηση του δικαιώματος στο Ταμείο, ο προηγούμενος κύριος ή δικαιούχος παραμένει στη διοίκηση και διαχείριση του πράγματος ή του δικαιώματος, ως εκ του νόμου εντολοδόχος του Ταμείου, χωρίς αμοιβή, υποχρεούται να το διατηρεί κατάλληλο για τον προορισμό του, σύμφωνα και με τις οδηγίες που δίνονται εγγράφως σε αυτόν από το Ταμείο και εξακολουθεί να βαρύνεται με τις δαπάνες που προκύπτουν από τη διοίκηση και διαχείριση του πράγματος ή του δικαιώματος (...)

Παράγραφος 8. Εμπράγματα δικαιώματα τρίτων μπορεί να κηρύσσονται αναγκαστικώς απαλλοτριωτέα με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, για λόγους μείζονος σημασίας δημοσίου συμφέροντος, αν κρίνονται αναγκαία για την αξιοποίηση περιουσιακού στοιχείου του Ταμείου ή εταιρείας της οποίας το μετοχικό κεφάλαιο ανήκει εξ ολοκλήρου, άμεσα ή έμμεσα, στο Ταμείο ή αν κρίνονται αναγκαία για την πραγματοποίηση επενδυτικού σχεδίου ειδικού διαδόχου του Ταμείου ή εταιρείας της οποίας το μετοχικό κεφάλαιο ανήκει εξ ολοκλήρου, άμεσα ή έμμεσα, στο Ταμείο. (...)

Παράγραφος 14. Το τίμημα που εισπράττει το Ταμείο από την αξιοποίηση των περιουσιακών του στοιχείων, μεταφέρεται το αργότερο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την είσπραξή του, σε πίστωση του ειδικού λογαριασμού της περίπτωσης δ’ του άρθρου 5 του ν. 3049/2002 (Α' 212), με την ονομασία «Ελληνικό Δημόσιο - Λογαριασμός Εσόδων - Αποκρατικοποιήσεις», αφού αφαιρεθούν τα αναλογούντα λειτουργικά έξοδα και οι διοικητικές δαπάνες του Ταμείου για την αξιοποίηση του περιουσιακού στοιχείου, και χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την αποπληρωμή του δημόσιου χρέους.

17. Έσοδα του Ταμείου είναι:

α. Το τίμημα από την αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων που μεταβιβάζονται και περιέρχονται σε αυτό.

β. Οι τόκοι, τα μερίσματα και οι κάθε είδους αποδόσεις των παραπάνω περιουσιακών στοιχείων και των χρηματικών διαθεσίμων του.

γ. Επιχορηγήσεις από το Δημόσιο, ανάλογα με το πρόγραμμα αξιοποίησης και τις ανάγκες του.

δ. Έσοδα από κάθε άλλη νόμιμη αιτία.

18. Τα έσοδα του Ταμείου διατίθενται για:

α. Την αποπληρωμή του δημόσιου χρέους.

β. Την αποπληρωμή τυχόν χρεών του.

γ. Την κάλυψη των λειτουργικών του εξόδων.

δ. Την πληρωμή των κάθε είδους δαπανών που απαιτούνται για την εκπλήρωση του σκοπού του.

Τι άλλο θέλουν; Προφανώς να το χωνέψουμε: «Οι Γερμανοί είναι φίλοι μας».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου