Τρίτη 7 Δεκεμβρίου 2010

Αμφισβητείται η αμοιβαιότητα της Συνθήκης της Λωζάννης


Επιβάλλουν αναγνώριση όλων των μειονοτικών ενώσεων

Από την Ελευθεροτυπία

Σε πλήρη αμφισβήτηση τίθεται η αρχή της αμοιβαιότητας της Συνθήκης της Λωζάννης, με βάση την οποία αντιμετωπίζονται θέματα θρησκευτικών μειονοτήτων σε Ελλάδα και Τουρκία, ύστερα από απόφαση που έλαβε η – υπό τουρκική προεδρία – Επιτροπή των Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης την περασμένη Παρασκευή στο Στρασβούργο.

Η επιτροπή, που, εκτός των άλλων, έχει και την αρμοδιότητα επίβλεψης της ορθής εκτέλεσης των τελεσίδικων αποφάσεων του Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, με κατηγορηματικό τρόπο συνιστά στην Ελλάδα να πάψει να εγείρει προσκόμματα και να προχωρήσει στην αναγνώριση όλων των μειονοτικών θρησκευτικών και άλλων ενώσεων στο έδαφός της.

Η απόφαση πάρθηκε και θα ανακοινωθεί μετά την παρέλευση δεκαπενθημέρου, ύστερα από την εξέταση της συμπεριφοράς της χώρας μας στην εκτέλεση των καταδικαστικών αποφάσεων του Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, στις υποθέσεις: Μπεκίρ Ούστα κατά της Ελλάδας και Τουρκική Ένωση Ξάνθης κατά της Ελλάδας.

Πλήρως ευθυγραμμισμένη με τις a priori, σχετικές, αποφάσεις της επιτροπής βρέθηκε, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία, ο επικεφαλής της οποίας διαβεβαίωσε το Σώμα ότι η ελληνική κυβέρνηση έχει ήδη προχωρήσει στην αναγνώριση δεκάδων μειονοτικών ενώσεων στην Ελλάδα, που άλλες φέρουν την ένδειξη «τουρκικός» και άλλες όχι.

Ν. ΡΟΥΣΣΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου