Τετάρτη 23 Ιουνίου 2010

Μαγική εικόνα ο προϋπολογισμόςΑπό την Αυγή

Με δραστική συρρίκνωση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων περί το 30%, με χρονική τοποθέτηση στους επόμενους μήνες των πληρωμών κονδυλίων που έχει προϋπολογίσει (όπως λ.χ. για εξοπλιστικά προγράμματα) και με «πάγωμα» των επιστροφών φόρου συγκρατεί το υπουργείο Οικονομικών το δημοσιονομικό έλλειμμα.

Αυτό παρουσίασε μείωση 38,7% το πεντάμηνο Ιανουαρίου - Μαΐου του 2010 έναντι ετήσιου στόχου μείωσης 35,1% που προβλέπεται στο Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης (ΠΣΑ), καθώς, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών, το έλλειμμα διαμορφώθηκε στα 8.978 εκατ. ευρώ από 14.655 εκατ. ευρώ στο αντίστοιχο διάστημα του 2009. Στο μεταξύ, μέσα στο πεντάμηνο, οι πληρωμές χρεολυσίων ξεπέρασαν τον στόχο ολόκληρου του έτους επιβαρύνοντας δυσβάστακτα το δημόσιο χρέος.


Σε μεγάλο βαθμό, όμως, αυτή η εξέλιξη αποτελεί μαγική εικόνα (μετά βίας ξεπερνά το 10%) καθώς:

● Δεν έχουν ακόμη καταβληθεί οι προβλεπόμενες στο Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης πληρωμές ύψους 550 εκατ. ευρώ στον κωδικό «Τακτοποίηση υποχρεώσεων με έκδοση ομολόγων».

● Οι επιστροφές φόρων (1.752 εκ. ευρώ από 2.115 εκατ. ευρώ στο περυσινό πεντάμηνο) είναι μειωμένες κατά 17,2% όταν στο ΠΣΑ προβλέπεται αύξηση 3,0%.

● Δεν έχει καταβληθεί ούτε ένα ευρώ από τα 630 εκατ. ευρώ που προβλέπει το ΠΣΑ ως Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Κάλυψης Γενεών.

● Παρομοίως, δεν έχει πληρωθεί ούτε ευρώ από 500 εκατ. ευρώ που προβλέπονται για έκτακτη ενίσχυση κοινωνικής αλληλεγγύης.

● Εκκρεμούν τα 2 δισ. ευρώ για πληρωμές εξοπλιστικών προγραμμάτων (έχουν πληρωθεί ως τώρα μόλις... 65 εκατ. ευρώ).

Μόνο από αυτούς τους πέντε κωδικούς, το ποσοστό της μείωσης του ελλείμματος κατέρχεται στο 10,1%, το οποίο προφανώς απέχει παρασάγγας από το 35,1% που είναι ο επίσημος στόχος.

Στο μεταξύ, έχουν ξεφύγει πέρα από κάθε έλεγχο οι πληρωμές για τα χρεολύσια αφού στο πεντάμηνο εκτοξεύθηκαν στα 20.010 εκατ. ευρώ, φθάνοντας το 102,6% των προβλέψεων του ΠΣΑ (19.510 εκ. ευρώ) επιβαρύνοντας περαιτέρω το δημόσιο χρέος.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών, τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού εμφανίζουν υστέρηση, καθώς αυξήθηκαν κατά 8,3%, σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του προηγουμένου έτους, έναντι ετήσιου στόχου στο Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης (ΠΣΑ) για αύξηση κατά 11,7%.

Οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού στο ίδιο διάστημα μειώθηκαν κατά 10,5%, έναντι στόχου για μείωση κατά 4,8% - που προκύπτει από το ΠΣΑ και τα πρόσθετα μέτρα του Μαρτίου. Ειδικότερα οι πρωτογενείς δαπάνες είναι μειωμένες κατά 11,3%, έναντι ετήσιου στόχου μείωσης κατά 4,4%, ενώ οι δαπάνες για τόκους μειώθηκαν επίσης κατά 7,5% έναντι ετήσιας πρόβλεψης για αύξηση κατά 5,1%.

Η μείωση των πρωτογενών δαπανών οφείλεται κυρίως στον περιορισμό των δαπανών για αποδοχές και συντάξεις, των δαπανών για την Ασφάλιση και Περίθαλψη (μείωση των επιχορηγήσεων στα Ασφαλιστικά Ταμεία κατά 1.139 εκατ. ευρώ σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2009), των λειτουργικών και λοιπών δαπανών, όπως των επιχορηγήσεων και των καταναλωτικών δαπανών (μείωση κατά 939 εκατ. ευρώ) και τέλος των αποδόσεων εσόδων τρίτων κατά 486 εκατ. ευρώ.

Οι δαπάνες του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων είναι περιορισμένες κατά 29,6%, ενώ τα έσοδά του μειώθηκαν κατά 43,2% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2009. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου