Δευτέρα 14 Ιουνίου 2010

Εκτεθειμένες οι γερμανικές και γαλλικές τράπεζες στις αδύναμες ευρω-οικονομίεςΑπό τη Ναυτεμπορική

Οι γαλλικές και οι γερμανικές τράπεζες παραμένουν οι περισσότερο εκτεθειμένες στις αδύναμες οικονομίες της Ευρώπης, κατέχοντας σχεδόν 958 δισ. δολάρια χρέους από την Ισπανία, την Πορτογαλία, την Ελλάδα και την Ιρλανδία, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών (BIS).

Το ανωτέρω ποσό αναλογεί στο 61% της συνολικής έκθεσης των διεθνών τραπεζών στην Ευρωζώνη, που ανερχόταν στα 1,58 τρισ. δολάρια στα τέλη του 2009. Εν τω μεταξύ στις τράπεζες της Ευρωζώνης αναλογούν περίπου τα δύο τρίτα της συνολικής έκθεσης των διεθνών πιστωτικών ιδρυμάτων στις τέσσερις αυτές χώρες.

Σύμφωνα με την BIS, από τη συνολική έκθεση των γαλλικών και των γερμανικών τραπεζών, περίπου 174 δισ. δολάρια αφορούν δάνεια προς κυβερνήσεις, ενώ το υπόλοιπο ποσό αφορά δάνεια προς ιδιώτες και επιχειρήσεις.

Όσον αφορά τον πιθανό αντίκτυπο της ανωτέρω έκθεσης στα κεφαλαιακά επίπεδα, η BIS αναφέρει ότι η συνδυασμένη έκθεση των γερμανικών, γαλλικών και βελγικών τραπεζών στον δημόσιο τομέα της Ισπανίας αναλογεί στο 12,1% του δείκτη κεφαλαιακής τους επάρκειας Tier 1.

Αντίστοιχα η έκθεση των βρετανικών τραπεζών στην Ισπανία αναλογεί περίπου στο 2% του Tier 1 και για τα αμερικανικά ιδρύματα σε λιγότερο από 1%. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου