Τετάρτη 6 Απριλίου 2011

Τρεις λόγοι για αναδιάρθρωση χρεών στην περιφέρεια


Από τους Financial Times (via Euro2day)

Του Desmond Lachman*

Υπάρχουν τρεις αιτίες που ίσως οδηγήσουν την Ελλάδα, την Ιρλανδία και την Πορτογαλία στην επιλογή της αναδιάρθρωσης του χρέους τους πριν τεθεί σε εφαρμογή ο ευρωπαϊκός μηχανισμός σταθερότητας το 2013.


Η πρώτη είναι ότι βαθαίνει η εγχώρια οικονομική ύφεση, η οποία προκαλείται από τη λιτότητα που επιβάλλει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και καθιστά ολοένα και περισσότερο μη εφικτό για τις κυβερνήσεις των χωρών της περιφέρειας να παραμείνουν στην τροχιά της λιτότητας, ειδικότερα καθώς η κρατούσα πολιτική αντίληψη είναι πως η τρέχουσα λιτότητα επιβάλλεται για να δημιουργηθούν τα κεφάλαια ώστε να αποπληρωθούν οι ξένες τράπεζες. 


Δεύτερον, εν αντιθέσει με τις αναδυόμενες αγορές, περίπου το 90% του εξωτερικού χρέους των περιφερειακών χωρών της ευρωζώνης προς τους ιδιώτες επενδυτές καλύπτεται από το εθνικό δίκαιο και το αμερικανικό ή από το βρετανικό δίκαιο. Το γεγονός αυτό επιτρέπει την αναδιάρθρωση του χρέους με μία απλή αλλαγή νομοθεσίας, την οποία θα αναγκαστούν να επιβάλουν τα εγχώρια δικαστήρια προς απογοήτευση των ξένων ιδιωτών ομολογιούχων.

Η τρίτη αιτία είναι πως, εάν οι χώρες αυτές καθυστερήσουν την αναδιάρθρωση του χρέους τους, τότε η κατάσταση θα είναι ακόμη πιο δύσκολη, γιατί με την πάροδο του χρόνου το χρέος τους προς τους ιδιώτες επενδυτές - το οποίο είναι περισσότερο δεκτικό σε αναδιάρθρωση - σταδιακά θα μετατραπεί σε πολυμερές, που είναι πολύ πιο δύσκολο να αναδιαρθρωθεί.

* Ο Desmond Lachman είναι resident fellow στο American Enterprise Institute


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου