Σάββατο 22 Ιανουαρίου 2011

Άρχισε μυστικά η αναδιάρθρωση!


Από Το Ποντίκι 20.1.2011 (απ' όπου και το σκίτσο του Πάνου)

Μυστικές επαφές με κατόχους ελ­ληνικών ομολόγων στο εσωτερικό της χώρας ξεκίνησε το υπουργείο Οικονομικών, αφού τα μηνύματα που έχει λάβει από όλες τις πλευρές (Ε.Ε., ΔΝΤ, χρη­ματοπιστωτικοί σύμβουλοι) είναι ότι το χρέ­ος της χώρας μας ξεπέρασε το κόκκινο.

Ασφαλείς πληροφορίες του «Π» αναφέ­ρουν ότι η κυβέρνηση έχει ήδη προσεγγίσει τα ασφαλιστικά ταμεία (τα οποία ελέγχει) που κατέχουν ομόλογα ελληνικού Δημοσίου που λήγουν τις κρίσιμες ημερομηνίες του 2014-2015, όταν δηλαδή η Ελλάδα θα είναι ανή­μπορη να εξυπηρετήσει το χρέος και τους τόκους του. Οι διαβουλεύσεις ξεκίνησαν από την περίοδο των γιορτών, ενώ υπόγειες συνομιλίες έχουν ξεκινήσει και με τις κρατι­κές ελληνικές τράπεζες και σύντομα αναμέ­νεται να «μπουν στον χορό» και οι ιδιωτικές. 

Στόχος του οικονομικού επιτελείου είναι να αντικατασταθούν οι τίτλοι που λήγουν τις συγκεκριμένες ημερομηνίες με άλλους μα­κρύτερης διάρκειας και με χαμηλότερο επι­τόκιο από το αντίστοιχο της αγοράς, με τους τόκους να κεφαλαιοποιούνται. Με αυτόν τον τρόπο η κυβέρνηση επιχειρεί να αναδιαρθρώσει τουλάχιστον το εσωτερικό χρέος εν αναμονή των αποφάσεων της Ε.Ε. για τη λύση - πακέτο, η οποία τείνει να γίνει πολύ δυσάρεστη για την Ελλάδα.


Ελεγχόμενη πτώχευση

Και αυτό γιατί, για να μπορέσει η χώρα μας να αντεπεξέλθει, θα πρέπει η αναδιάρ­θρωση να γίνει επί του συνόλου του δημο­σίου χρέους, δηλαδή και των ομολόγων που βρίσκονται στα χαρτοφυλάκια άλλων ευρω­παϊκών χωρών, τραπεζών και επενδυτικών κεφαλαίων του εξωτερικού. 

Οι τελευταί­ες πληροφορίες αναφέρουν ότι η Γερμανία επιχειρεί πλέον να επιβάλει από τώρα τους όρους του μηχανισμού στήριξης που έχουν ψηφιστεί για να μπουν σε ισχύ από το 2013 και μετά. Δηλαδή οι χώρες που δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν το χρέος τους και να δα­νειστούν με αποδεκτά επιτόκια από την αγο­ρά, να προχωρούν σε ελεγχόμενη πτώχευση καθώς θα αποτελούν κίνδυνο για τη σταθε­ρότητα του ευρω-συστήματος. 

Φαίνεται πως το Βερολίνο θέλει να εντάξει την πρόταση αυτή στη λύση - πακέτο που συζητείται αυ­τόν τον καιρό στην Ε.Ε. Μαστίγιο και καρότο δηλαδή:

● Από τη μία να εγκριθεί η αύξηση των κονδυλίων του Ταμείου Στήριξης, ώστε να χρηματοδοτεί με χαμηλότοκα δάνεια της χώρες που έχουν ανάγκη ή να εκδοθεί με­σοπρόθεσμα το περιβόητο ευρωομόλογο.

● Από την άλλη, όμως, συγκεκριμένες χώρες που έχουν χρόνιο πρόβλημα με το χρέος (βλέπε Ελλάδα) να πρέπει να αναδιαρθρώ­σουν τα χρέη τους «μια και καλή», όπως δή­λωσε χαρακτηριστικά Γερμανός αξιωματού­χος, «ώστε να τελειώσει το κρυφτούλι με τις αγορές».


Τι θα γίνει με την Ελλάδα;

Προς το παρόν, και επισήμως η κυβέρνη­ση προωθεί την επιμήκυνση της αποπληρω­μής του δανείου ως μεγάλη επιτυχία. Παρά το γεγονός όμως ότι υπάρχει καταρχήν πο­λιτική συμφωνία από την ευρωζώνη (το ΔΝΤ έχει ήδη δώσει το πράσινο φως για το μέ­ρος που του αναλογεί), η Γερμανία, η Ολλανδία και η Αυστρία εξακολουθούν να βάζουν βέτο. 

Ο λόγος είναι γιατί δεν έχουν πειστεί ακόμα για τη δημοσιονομική εξυγίανση που παρουσιάζει η κυβέρνηση και περιμένουν τα αποτελέσματα της έκθεσης της τρόικας που θα καταφθάσει στη χώρα μας για νέο έλεγχο σε δύο εβδομάδες. Γι’ αυτό προτιμούν να εντάξουν την επιμήκυνση στο πλαίσιο της συνολικής λήψης αποφάσεων για αντιμετώπιση της κρίσης. 

Με αυτόν τον τρόπο η Ελλά­δα κινδυνεύει να έρθει αντιμέτωπη με νέες απαιτήσεις για μέτρα και λιτότητα, ώστε να πάρει την παράταση, η οποία δεν θα έπρε­πε καν να υφίσταται εάν γίνονταν οι σωστές διαπραγματεύσεις και υπολογισμοί από το οικονομικό επιτελείο όταν υπέγραφε τη δα­νειακή σύμβαση!


Ξεχωριστή περίπτωση

Στους διαδρόμους των Βρυξελλών αναφέρεται ξεκάθαρα πλέον ότι η Ελλάδα δεν θα έχει την ίδια αντι­μετώπιση με τις άλλες χώρες γιατί «τα προβλήματα δεν προέκυψαν από την παρούσα κρίση, αλλά από δημοσιονομικό εκτροχιασμό δεκαετιών». 

Η καχυποψία παραμέ­νει και οι υπουργοί Οικονομικών της ευρωζώνης έχουν διαμηνύσει στον Γιώργο Παπακωνσταντίνου ότι η χώρα μας δεν πρέπει να περιμένει χάρες και ότι σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να εκλαμ­βάνει την ευρωλύση - πακέτο ως έναυσμα για δημοσιονομική χα­λάρωση ή πρόωρες εκλογές.


Η γερμανική πρόταση

Τα πράγματα θα δυσκολέψουν για την κυβέρνηση εάν η γερμανι­κή πρόταση για υποχρεωτική και άμεση αναδιάρθρωση του εξωτε­ρικού χρέους περάσει. Ήδη οι κυ­βερνώντες ψάχνουν τρόπους να περάσει μια τέτοια ενέργεια ως φυσιολογική εξέλιξη λόγω των προβλημάτων που υπάρχουν στο σύνολο της ευρωζώνης και όχι λόγω οικονομικής δυστοκίας της πολιτικής της. 

Ωστόσο η δήλω­ση του προέδρου του Eurogroup Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ ότι «η κρίση δεν αφορά το ίδιο το ευρώ, αλλά κάποιες χώρες που ανήκουν σε αυτό» ελήφθη από το οικονομι­κό επιτελείο με σκεπτικισμό και ανησυχία. Η επικοινωνιακή στήρι­ξη που λάμβανε τόσους μήνες η ελληνική κυβέρνηση φαίνεται ότι τελείωσε και οι εξελίξεις αναμέ­νεται να ανατρέψουν πολλές δεσμεύσεις της κυβέρνησης. 

Εάν λάβουμε υπόψη ότι στην παρούσα φάση υπάρχει καθολι­κή επικράτηση των γερμανικών βλέψεων σε όλες τις αποφάσεις της Ε.Ε., τότε τα πράγματα είναι δύσκολα. Και αυτό γιατί εξακο­λουθεί να υπάρχει έλλειψη σο­βαρής και σταθερής οικονομικής πολιτικής, η οποία διαφαίνεται σε κάθε συνεδρίαση του Eurogroup. 

Μάλιστα, στη συνεδρίαση της Δευτέρας ο Γ. Παπακωνσταντίνου «κρύφτηκε» πίσω από τον Ιρλαν­δό ομόλογό του, που απαίτησε να εξεταστεί το αίτημα της χώρας του για μείωση του επιτοκίου του δανείου που έλαβε από την τρόι­κα. Εάν τα καταφέρει η Ιρλανδία, η Ελλάδα ελπίζει ότι το μειωμένο επιτόκιο θα ισχύσει και για το δι­κό μας δάνειο.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου