Πέμπτη 29 Απριλίου 2010

Καταγγέλλουν σκοτεινή διαχείριση των μυστικών κονδυλίων στο ΥΠΕΞ
Από το ZoomNews

Μεγάλες φουρτούνες για τον ΑΝΥΠΕΞ Δ. Δρούτσα. Η Ένωση Διπλωματικών Υπαλλήλων έστειλε επιστολή στον πρωθυπουργό με την οποία ζητεί να χυθεί φως στη διαχείριση των μυστικών κονδυλίων του ΥΠΕΞ, αποκαλύπτοντας ότι την ώρα που περικόπτονται δραματικά οι αποδοχές των διπλωματών, το ύψος των απορρήτων κονδυλίων παραμένει ανέπαφο για το τρέχον έτος.

Καταγγέλλεται αδιαφάνεια στη διαχείριση των μυστικών κονδυλίων και για πρώτη φορά δημοσιοποιείται ότι σε πολλές περιπτώσεις έχουν χρησιμοποιηθεί για λόγους άσχετους προς το εθνικό συμφέρον. Στην επιστολή γράφουν τα εξής:


«Η Ένωση Διπλωματικών Υπαλλήλων, με οδύνη παρακολουθεί την εν εξελίξει περικοπή των πιο αναγκαίων λειτουργικών δαπανών, οι οποίες θα επέτρεπαν στο Υπουργείο Εξωτερικών να επιτελέσει την αποστολή του και – ιδιαίτερα στο πλαίσιο της παρούσης συγκυρίας – να υποβοηθήσει την έξοδο της χώρας από τη δίνη του δημοσιονομικού ελλείμματος συμβάλλοντας έτσι στην αποτροπή τού κινδύνου εθνικής χρεοκοπίας.

Οι επιπλέον σχεδιαζόμενες περικοπές απαραίτητων λειτουργικών κονδυλίων, όπως οι συνδρομές της χώρας στους Διεθνείς Οργανισμούς, καθιστούν σχεδόν ανέφικτη την εκπλήρωση της αποστολής μας και την εκτέλεση των καθηκόντων μας. Από τις περικοπές αυτές θα προκύψουν διαλυτικές επιπτώσεις, όχι μόνον για την διεθνή εικόνα της Ελλάδας, αλλά και για την άσκηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων μας και την προστασία των εθνικών μας συμφερόντων στο πλαίσιο των Διεθνών Οργανισμών.

Ταυτόχρονα, κύριε Πρόεδρε, με θλίψη και αγανάκτηση παρατηρούμε ότι η Κυβέρνηση διαφυλάττει ως κόρη οφθαλμού το ύψος και το καθεστώς διαχείρισης των προβλεπομένων στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εξωτερικών απορρήτων δαπανών, οι οποίες ανέρχονται για το τρέχον έτος σε ποσοστό 24% του προϋπολογισμού. Όπως γνωρίζετε, οι δεκάδες εκατομμυρίων των απορρήτων δαπανών διακινούνται, με τη συναφή δυνατότητα που παρέχει το άρθρο 164 του Οργανισμού του ΥΠΕΞ, δίχως παραστατικά, δηλ. μέσα σε συνθήκες αδιαφάνειας.

Η μακρά μας εμπειρία ως Ελλήνων διπλωματών, μας έχει ατυχώς διδάξει ότι συχνά στο παρελθόν, χρήματα εκταμιεύθηκαν με τη διαδικασία των απορρήτων δαπανών για ζητήματα όλως διόλου άσχετα με Εθνικές ανάγκες, ακριβώς διότι η πλήρης αδιαφάνεια και η ανυπαρξία αποδόσεως λογαριασμού διευκολύνει κατά πολύ την εκτροπή του δημοσίου χρήματος.

Επειδή, κ. Πρόεδρε, η Ελληνική Δημόσια Διοίκηση και, κατ’ επέκταση, η χώρα μας συνολικά, χαρακτηρίστηκαν από αρμόδιους Διεθνείς Οργανισμούς (αλλά και από την ίδια τη σημερινή Κυβέρνηση) ως υποθάλπουσες φαινόμενα διαφθοράς και διασπάθισης του δημοσίου χρήματος, σας ζητούμε να αναλάβετε άμεσα πρωτοβουλία για κατάλληλη νομοθετική μεταρρύθμιση, η οποία θα αποκαθιστά ουσιαστικό δημόσιο έλεγχο στα απόρρητα κονδύλια του Υπουργείου Εξωτερικών, επιβάλλοντας την τήρηση και μη-καταστροφή των παραστατικών διακίνησής τους, χωρίς παράλληλα να αλλοιώνεται ο αυτονόητα απόρρητος χαρακτήρας τους.

Ειδικότερα, ζητούμε να τεθεί η καθημερινή διακίνηση των εν λόγω ποσών υπό τον έλεγχο των Προέδρων των Διαρκών Επιτροπών της Βουλής για τις Οικονομικές Υποθέσεις και την Εθνική Άμυνα & τις Εξωτερικές Υποθέσεις. Μέχρις ότου δε ολοκληρωθεί η σχετική νομοθετική μεταρρύθμιση του Οργανικού Νόμου του Υπουργείου Εξωτερικών, θεωρούμε επιβεβλημένο να τεθεί άμεσα, ούτως ή άλλως, η εφ` εξής κίνηση των τρεχόντων σχετικών κονδυλίων υπ’ όψιν των Προέδρων των ανωτέρω δύο Επιτροπών της Βουλής, δεδομένου άλλωστε ουδεμία ισχύουσα διάταξη νόμου το απαγορεύει».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου