Τετάρτη 14 Απριλίου 2010

Στο δικαστήριο της Ε.Ε. η εκτροπή του Αχελώου


Από το acarnania blog

Από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αιτωλοακαρνανίας έγινε γνωστό ότι εισήχθη στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τον αριθ.C-43/01 η υπόθεση για την Εκτροπή του Αχελώου.


Πιο αναλυτικά, στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά C) δημοσιεύθηκαν τα προδικαστικά ερωτήματα που υπέβαλε στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Συμβούλιο της Επικρατείας στην υπόθεση της νομιμότητας του συνολικού έργου της εκτροπής των υδάτων του ποταμού Αχελώου και της συμβατότητας των άρθρων 9 και 13 του Ν. 3481/2006 προς τις οδηγίες 2000/60/ΕΚ, 85/337/ΕΟΚ, 97/11/ΕΚ, 2001/42/ΕΚ και 92/43/ΕΟΚ.

Η σχετική αίτηση ακύρωσης ενώπιον του ΣτΕ είχε κατατεθεί από τους 1) Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αιτωλοακαρνανίας, 2) Τοπική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Νομού Αιτωλοακαρνανίας, 3) Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας, 4) Δήμο Μεσολογγίου, 5) Δήμο Αγρινίου, 6) Δήμο Οινιαδών, 7) Δήμο Ινάχου, 8) Δήμο Αιτωλικού, 9) Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Αγρινίου, 10) αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με την επωνυμία «Αιτωλική Εταιρία Προστασίας Τοπίου και Περιβάλλοντος», 11) Αστική Εταιρεία με την επωνυμία «Ελληνική Εταιρεία για την προστασία του Περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς, 12) σωματείο «Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία», και 13) κοινωφελές ίδρυμα με την επωνυμία «Παγκόσμιο ταμείο για τη φύση - WWF Ελλάς».

Λόγω της σπουδαιότητας της υπόθεσης, αναμένεται εντός των επόμενων μηνών ο προσδιορισμός της επ' ακροατηρίω συζήτησης.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου