Παρασκευή 12 Αυγούστου 2011

Εξετάζεται επιπλέον παροχή έκτακτης ρευστότητας σε τράπεζες


Μέσω της Τραπέζης της Ελλάδος για τη διασφάλιση της σταθερότητας του εγχώριου πιστωτικού συστήματος

Από την Καθημερινή

Ενδείξεις για το ενδεχόμενο αξιοποίησης του Emergency Liquidity Assistance (ELA) από ορισμένες εγχώριες τράπεζες, πιθανότητα τις επόμενες ημέρες, δημιουργεί η επιδείνωση των συνθηκών ρευστότητας στην εγχώρια τραπεζική αγορά.

Πρόκειται για ένα μηχανισμό στήριξης των τραπεζών που έχει προβλεφθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο, για την παροχή ρευστότητας, σε επείγουσες και έκτακτες καταστάσεις, με στόχο την ομαλή λειτουργία του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Το ELA είναι ένα εργαλείο που έχουν οι εθνικές κεντρικές τράπεζες του ευρωσυστήματος, ώστε να παρέχουν υποστήριξη στις τοπικές τράπεζες πέραν της βοήθειας που παρέχει το ευρωσύστημα.


Ήδη έχει χρησιμοποιήσει τον μηχανισμό αυτό η Ιρλανδία και η πιθανή ενεργοποίησή του τις επόμενες ημέρες από τις εγχώριες τράπεζες θα ενισχύσει με ένα ακόμα εργαλείο ρευστότητας το τραπεζικό σύστημα, διασφαλίζοντας τη σταθερότητά του. Υπογραμμίζεται ότι με την απόφαση του Συμβουλίου Κορυφής της 21ης Ιουλίου δόθηκε σαφής διαβεβαίωση ότι η ρευστότητα των τραπεζών στην Ελλάδα θα διασφαλιστεί με όλους τους τρόπους.


Πληροφορίες αναφέρουν ότι ορισμένες εγχώριες τράπεζες εξετάζουν το ενδεχόμενο να κάνουν χρήση του μηχανισμού, ώστε να ενισχύσουν τη ρευστότητά τους στη σημερινή δύσκολη συγκυρία. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να καταθέσουν σχετικό αίτημα στην Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) και αφού η ΤτΕ εγκρίνει το αίτημα, λαμβάνοντας παράλληλα τη σύμφωνη γνώμη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), μπορεί να διαθέσει πρόσθετη ρευστότητα στις τράπεζες που αντιμετωπίζουν σχετικό πρόβλημα.

Το ELA δεν εντάσσεται στα έκτακτα μέτρα ρευστότητας που υιοθέτησε η ΕΚΤ για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πιστωτικής κρίσης και τη σταθεροποίηση του συστήματος. Δεν αποτελεί λειτουργικό στοιχείο του ευρωσυστήματος και υπάγεται στην ευθύνη των εθνικών κεντρικών τραπεζών, οι οποίες θα επωμιστούν και την όποια ζημία, αν κάποια τράπεζα δεν μπορέσει να αποπληρώσει τη ρευστότητα που έλαβε, ενώ για να ενεργοποιηθεί απαιτείται η έγκριση του διοικητικού συμβουλίου της ΕΚΤ.

Στελέχη τραπεζών σημειώνουν ότι η ενεργοποίηση του μηχανισμού έκτακτης ρευστότητας συνδέεται και με τη γενικότερη προετοιμασία που γίνεται για την ανταλλαγή των ελληνικών ομολόγων με τα νέα, στο πλαίσιο του σχεδίου εθελοντικής ανταλλαγής που επεξεργάστηκε το IIF.

Ανάσα για τη ρευστότητα των εγχώριων τραπεζών αποτέλεσε και η υιοθέτηση ελαστικότερης τακτικής από την ΕΚΤ αναφορικά με την επιστροφή της χρηματοδότησης που έχουν λάβει οι εγχώριες τράπεζες από το ευρωσύστημα, η οποία ξεπερνά τα 100 δισ. ευρώ.

Θετική εξέλιξη για τη ρευστότητα των εγχώριων τραπεζών αποτέλεσε η απόφαση της ΕΚΤ την προηγούμενη εβδομάδα για την επαναφορά των εξάμηνης διάρκειας δημοπρασιών για την παροχή ρευστότητας στις εμπορικές τράπεζες της Ευρωζώνης. Παράλληλα, διατηρούνται και οι τρίμηνες διαδικασίες αναχρηματοδότησης του συστήματος.

Ο κ. Τρισέ απέδωσε την επαναφορά των δημοπρασιών εξάμηνης διάρκειας (οι οποίες είχαν σταματήσει πριν από αρκετούς μήνες) στην επιδείνωση των συνθηκών και την πίεση που εκδηλώνεται σε ορισμένες αγορές.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου