Τετάρτη 23 Νοεμβρίου 2011

Προειδοποίηση Ρεν σε 5 μέλη της Ε.Ε.


Από το Euro2day

Ο αρμόδιος επίτροπος για οικονομικά θέματα Όλι Ρεν δήλωσε ότι η Κομισιόν έχει στείλει προειδοποιητικές επιστολές σε 5 μέλη της Ε.Ε. ότι κινδυνεύουν να παραβιάσουν τους δημοσιονομικούς κανόνες το 2012. Επιστολές έχουν σταλεί στο Βέλγιο, στην Κύπρο, στην Πολωνία, στη Μάλτα και στην Ουγγαρία. Ο αρμόδιος επίτροπος ανέφερε πως εκτίμησή του είναι ότι οι χώρες αυτές θα λάβουν τα απαραίτητα μέτρα.


Ο κ. Ρεν δήλωσε επίσης ότι η Κομισιόν θα καταθέσει την Τετάρτη συγκεκριμένες προτάσεις για τους προϋπολογισμούς των κρατών – μελών.

«Η Κομισιόν θα παρουσιάσει δύο προτάσεις για να υπάρξει μεγαλύτερη σταθερότητα στη δημοσιονομική πολιτική της ευρωζώνης» είπε και συμπλήρωσε: «Η πρώτη πρόταση αφορά την ανάπτυξη κουλτούρας εθνικής σταθερότητας, η οποία θα επιτευχθεί θέτοντας ποσοτικούς δημοσιονομικούς κανόνες για τον ισοσκελισμό των προϋπολογισμών, έτσι ώστε να είναι συμβατοί με τους μεσοπρόθεσμους στόχους του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης».

Η Κομισιόν θα ζητήσει οι κανόνες αυτοί να ενσωματωθούν στην εθνική νομοθεσία των χωρών - μελών, ίσως ακόμη και στο Σύνταγμα.

Ο κ. Ρεν δήλωσε μάλιστα ότι θα προτείνει να υποστηρίζεται η κατάρτιση των εθνικών προϋπολογισμών από ανεξάρτητα εθνικά δημοσιονομικά συμβούλια. «Για τα μέλη της ευρωζώνης, όμως, πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι οι εθνικοί προϋπολογισμοί είναι συμβατοί με το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης, προτού εφαρμοστούν», είπε και συμπλήρωσε:

«Κατά συνέπεια η Κομισιόν θα πρέπει να εξετάζει τα προσχέδια των προϋπολογισμών μέχρι τις 15 Οκτωβρίου το αργότερο και να γνωμοδοτεί αν είναι απαραίτητο».

«Εάν αλλάξει η διακυβέρνηση της Ε.Ε., τότε θα είναι εφικτό και το ευρωομόλογο» καταλήγει ο κ. Ρεν και συμπληρώνει πως τα «ομόλογα σταθερότητας» είναι βασικό κομμάτι του πακέτου μέτρων για τη σταθερότητα της ευρωζώνης.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου