Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 2011

Το ΔΝΤ προειδοποιεί την Κύπρο


Η έκθεσή της στα ελληνικά ομόλογα τη φέρνει σε δύσκολη θέση

Από Το Βήμα

Του Νίκου Χασαπόπουλου

Η Κύπρος αντιμετωπίζει αποθαρρυντικές οικονομικές προκλήσεις λόγω της μειωμένης εξωτερικής ζήτησης, της αυξανόμενης έκθεσής της στην αναταραχή που επικρατεί στην Ευρωζώνη, ιδιαίτερα στην Ελλάδα και της επιδείνωσης των εγχώριων οικονομικών συνθηκών, αναφέρει το ΔΝΤ, στα συμπεράσματα του για την Τρίτη, τα οποία έχουν δημοσιευθεί την Τρίτη.

Το ΔΝΤ καλεί την κυπριακή κυβέρνηση να ενεργήσει αποφασιστικά για την αποκατάσταση υγιών δημόσιων οικονομιών και τη διασφάλιση της σταθερότητας του τραπεζικού συστήματος.


Στις τελευταίες εκτιμήσεις του το ΔΝΤ προέβλεπε ότι η κυπριακή οικονομία θα μείνει στάσιμη το 2011 και θα παρουσιάσει μικρή συρρίκνωση του 2012 έως και 1%. Εκτιμούσε επίσης ότι το δημοσιονομικό έλλειμμα θα ανέλθει στο 7% το 2011 αλλά μειωθεί στο 4% το 2012.

Το ΔΝΤ υποστηρίζει τα σχέδια των κυπριακών αρχών για επίτευξη δημοσιονομικής ισορροπίας στα επόμενα τρία χρόνια ως μία κατάλληλη στρατηγική για την ανάληψη της αναγκαίας δημοσιονομικής διάρθρωσης χωρίς να βλάπτουν αδικαιολόγητα τις προοπτικές ανάπτυξης.

Υπογραμμίζει τη σημασία των φορολογικών μεταρρυθμίσεων που επιχειρεί η κυπριακή κυβέρνηση για τη στήριξη των προσπαθειών εξυγίανσης, σημειώνει ότι οι προτεραιότητες θα πρέπει να περιλαμβάνουν την εισαγωγή ενός μεσοπρόθεσμου δημοσιονομικού πλαισίου και τη θέσπιση δημοσιονομικών κανόνων, σύμφωνα με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Υπογραμμίζει την ανάγκη για μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού συστήματος, των συστημάτων υγείας και εκφράζει την ανησυχία του για τα τρωτά, όπως τα χαρακτηρίζει, σημεία που προκύπτουν από τον μεγάλο τραπεζικό τομέα της Κύπρου και την πιθανότητα ανεπιθύμητων πιέσεων στα δημόσια οικονομικά και στην πραγματική οικονομία, στο πλαίσιο της αποδυνάμωσης των ισολογισμών.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου