Πέμπτη 31 Μαΐου 2012

Ντέρμπι με το βλέμμα στην επόμενη μέρα
Από Το Ποντίκι 31.5.2012

Του Γιώργου Ηλ. Αράπογλου, γεν. διευθυντή της Pulse RC

Την τελευταία εβδομάδα πριν από τις εκλογές της 6ης Μαΐου ο ΣΥΡΙΖΑ, που ήδη καταγραφόταν με διψήφιο ποσοστό στις τελευταίες δημοσιοποιήσιμες δημοσκοπήσεις της εταιρείας μας, ενίσχυσε την ανοδική του τάση και τερμάτισε στη δεύτερη θέση. Η ανοδική του πορεία συνεχίστηκε μέχρι και την πρώτη μετεκλογική μας μέτρηση, οπότε και καταγράφηκε στην πρώτη θέση.

Αναμέναμε την επόμενη έρευνα για να διαπι­στώσουμε αν η βελτίωση των ποσοστών του θα συνεχιζόταν και αν θα αποκτούσε απόσταση ασφαλείας από το δεύτερο κόμμα. Αντί γι' αυτό, στη δημοσκόπηση της περασμένης εβδομάδας η Νέα Δημοκρατία έφτασε και ξεπέρασε (ελαφρώς) τον ΣΥΡΙΖΑ.

Αναμέναμε με αυξημένο ενδιαφέρον τη σημε­ρινή μέτρηση για να δούμε αν η Νέα Δημοκρατία θα συνέχιζε την ανοδική της πορεία οπότε και θα κέρδιζε πλεονέκτημα εν όψει της αναμέτρησης της 17ης Ιουνίου. Αντί γι’ αυτό, ο ΣΥΡΙΖΑ φαίνεται να βελτιώνει ελαφρώς το ποσοστό του και να αναρριχάται στην πρώτη θέση, την οποία μοιράζε­ται με τη Νέα Δημοκρατία!

Δυστυχώς, εξαιτίας της σχετικής απαγόρευ­σης δημοσιοποίησης δημοσκοπήσεων 15 (!) η­μέρες πριν από τις εκλογές - την πιο ενδιαφέ­ρουσα περίοδο - αυτή είναι η τελευταία έρευ­να που μοιραζόμαστε με τους αναγνώστες της εφημερίδας.

Όλα τα παραπάνω επιβεβαιώνουν την αίσθη­ση που υπάρχει ότι η νέα προεκλογική περίοδος δεν θα είναι περίπατος για κανέναν, ότι η μάχη είναι αμφίρροπη, ότι τίποτα δεν έχει κριθεί και ό­τι όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν ανοικτά! Κάτω από αυτές τις συνθήκες, τα υπόλοιπα ερωτήμα­τα κάθε έρευνας αποκτούν πρόσθετη αξία γιατί συμπληρώνουν και βοηθούν την προσπάθειά μας να εκτιμήσουμε τις διαθέσεις των πολιτών.◆ Τα θετικά για τον ΣΥΡΙΖΑ «ποιοτικά» στοιχεία είναι σημαντικά. Η υπεροχή του στις πιο «δυνα­μικές» ομάδες (νεότερες - μέσες ηλικίες, εργαζόμενοι), το πλεονέκτημα του «νέου», αλλά και η πρώτη θέση του επικεφαλής του στο ερώτημα για τον «καταλληλότερο για πρωθυπουργό», λει­τουργούν υπέρ του.

◆ Από την άλλη, η Νέα Δημοκρατία καταγράφει σημαντικά υψηλότερα ποσοστά σε ομάδες που είναι «σταθεροί» ψηφοφόροι (ηλικίες 60 και ά­νω, συνταξιούχοι) και διαθέτει το δεδομένο της εμπειρίας, που σε περιόδους κρίσης ίσως παίξει καθοριστικό ρόλο.

Φαίνεται, πάντως, ότι εξακολουθούν να ρί­χνουν βαριά τη σκιά τους - στο ΠΑΣΟΚ κυρίως, αλλά και στη Νέα Δημοκρατία - τα μνημόνια, οι ευθύνες για το ότι φτάσαμε σε αυτά, ο τρόπος που αυτά παρουσιάστηκαν στους πολίτες (ως εκ­βιαστικές απαιτήσεις των δανειστών μας και όχι ως σχέδια για τη διάσωση και τον εκσυγχρονισμό της χώρας) και η αποτυχία τους στην πράξη.

Όμως η αγωνία των περισσοτέρων δεν σταμα­τά στο ποιο κόμμα θα βγει πρώτο και ποιο δεύτε­ρο, αλλά εστιάζεται κυρίως στο τι θα ακολουθήσει. Δηλαδή, ποιοι και πώς θα κυβερνήσουν.

Σε αυτόν τον προβληματισμό προσπαθούν να απαντήσουν τα δύο τελευταία ερωτήματα: ρωτή­σαμε κάθε ψηφοφόρο αν επιθυμεί το κόμμα που θα ψηφίσει να συμμετάσχει σε κυβέρνηση συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία (αν αυτή αναδειχθεί πρώτο κόμμα) και σε κυβέρνηση συνεργασίας με τον ΣΥΡΙΖΑ (αν αυτός αναδειχθεί πρώτος).

Σε πρώτη ανάγνωση και αυτά τα αποτελέσμα­τα συνηγορούν υπέρ μιας εικόνας αμφίρροπης μάχης, με ισοδύναμους διεκδικητές, αφού οι απαντήσεις και οι προτιμήσεις είναι σχεδόν μοι­ρασμένες. Η αυξημένη διάθεση των πολιτών για κυβερνήσεις συνεργασίας επιβεβαιώνεται. Οι επιμέρους όμως αναλύσεις, δηλαδή η παρουσία­ση των απαντήσεων των (μελλοντικών - προτιθέ­μενων) ψηφοφόρων κάθε κόμματος χωριστά, παρουσιάζουν ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον.

◆ Υπέρ της συμμετοχής – του κόμματος που θα ψηφίσουν – σε κυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρα­τία τάσσεται η πλειονότητα των ψηφοφόρων που θα ψηφίσουν ΠΑΣΟΚ (σε ποσοστό 82%) και ΔΗΜΑΡ (55%).

◆ Υπέρ της συμμετοχής του κόμματός τους σε κυβέρνηση με τον ΣΥΡΙΖΑ τάσσεται η πλειονό­τητα των ψηφοφόρων που θα ψηφίσουν ΠΑΣΟΚ (58%), ΔΗΜΑΡ (83%), Ανεξάρτητους Έλληνες (71%) και όσων παραμένουν αναποφάσιστοι ζει θετικά τη συμμετοχή του ΚΚΕ σε κυβέρνηση με τον ΣΥΡΙΖΑ!

◆ Αξιοσημείωτη είναι και η διαπίστωση ότι μόνο το 24% όσων θα ψηφίσουν ΣΥΡΙΖΑ επιθυμεί να συμμετάσχει το κόμμα τους σε κυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία, αν αυτή αναδειχθεί πρώτο κόμ­μα, ενώ σχεδόν διπλάσιο, 46% (!), είναι το ποσο­στό των προτιθέμενων να ψηφίσουν Νέα Δημο­κρατία που επιθυμούν να συμμετάσχει το κόμμα τους σε κυβέρνηση με τον ΣΥΡΙΖΑ αν αυτός βγει πρώτο κόμμα!

Ό,τι ακριβώς γράφαμε στο σχόλιο που συνό­δευε την προηγούμενη μέτρησή μας, εξακολου­θεί να ισχύει: «...όσο διατηρείται αυτό το μοίρασμα των απαντήσεων και των εντυπώσεων που κα­ταγράφεται στις δημοσκοπήσεις, η μάχη για την πρώτη θέση θα συνεχιστεί εντεινόμενη και θα κρι­θεί ίσως και τις τελευταίες ημέρες της προεκλογι­κής περιόδου...».

Θα πρόσθετα σήμερα πως, αν μέχρι τότε υπάρ­ξει κάποια σημαντική ανατροπή ή αν οι αναποφά­σιστοι «μετακινηθούν» κυρίως προς μια πλευρά, όπως περίπου συνέβη λίγο πριν από τις εκλογές της 6ης Μαΐου, τότε θα έχουμε «νικητή» με ευδι­άκριτη διαφορά. Αν όχι – που μάλλον είναι πιθανότερο –, τότε η τελική διαφορά θα είναι μικρή και η βραδιά των αποτελεσμάτων, ίσως, ένα σύ­ντομο «θρίλερ»...
Η εκτίμηση κατανομής εδρών, λόγω της ισοπαλίας Ν.Δ. και ΣΥΡΙΖΑ, γίνεται αναγκαστικά με δύο σενάρια, με την προσθαφαίρεση ελάχιστου ποσοστού μεταξύ τους. Ως εκ τούτου μπορούμε να δούμε ότι, από την άποψη των εδρών, είναι δυνατός ο σχηματισμός κυβέρνησης από δύο μόνο κόμματα (του πρώτου και του τρίτου), και μάλιστα με άνετη πλειοψηφία. Βεβαίως αυτά δείχνουν οι αριθμοί, αλλά η πολιτική πραγματικότητα δεν συμφωνεί πάντα μαζί τους. Πάντως, με μόνο κρι­τήριο τους αριθμούς, υπάρχει και η δυνατότητα ακόμη ισχυρότερης κυβέρνησης, είτε λάβει τον χαρακτηρισμό «οικουμενική» είτε όχι...Στο πλαίσιο της ισοπαλίας η Ν.Δ., με υψηλότερη συσπείρωση, αγγίζει το όριό της, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ελαφρώς μεγαλύτερο, το ΠΑΣΟΚ θα πρέπει να ανησυχήσει σε ενδεχόμενο μεγαλύτερης πόλω­σης, ενώ τους Ανεξάρτητους Έλληνες, με συσπείρωση μόλις 49%, θα πρέπει να τους κόψει... κρύος ιδρώτας.Η εικόνα κοινωνικού ρεύματος στις παραγωγικές τάξεις και ηλικίες για τον ΣΥΡΙΖΑ επιβεβαιώ­νεται και τώρα ενισχυόμενη. Ν.Δ. και ΠΑΣΟΚ αντέχουν ακόμη στις μεγάλες ηλικίες και τους μη απασχολούμενους και οριακά στους δημοσίους υπαλλήλους. Στον υπόλοιπο κόσμο της εργασίας καταρρέουν.Στην καταλληλότητα για την πρωθυπουργία ο «Κανένας» εξακολουθεί να προηγείται. Μεταξύ των τριών πολιτικών αρχηγών που έλαβαν διερευνητική εντολή προηγείται ο Αλέξης Τσίπρας με μικρή διαφορά από τον Αντώνη Σαμαρά, ενώ ο Ευάγγελος Βενιζέλος παραμένει η τρίτη κατά σειρά επιλογή.Η απόλυτη εμπιστοσύνη των ψηφοφόρων Ν.Δ. και ΠΑΣΟΚ στους Σαμαρά και Βενιζέλο δεν παρατη­ρείται ακριβώς στην περίπτωση του Τσίπρα και του ΣΥΡΙΖΑ. Ωστόσο το ευδιάκριτο προβάδισμα του Τσίπρα εξακολουθεί να «χτίζεται» στους ψηφοφόρους των υπόλοιπων κομμάτων, όπου εμφανίζει υψηλή αποδοχή.Οι ψηφοφόροι των άλλων – πλην Ν.Δ. – κομμάτων δεν είναι θερμά διατεθειμένοι να δουν το κόμμα τους να συνεργάζεται κυβερνητικά με τη Ν.Δ., αν αυτή κερδίσει τις εκλογές. Το 52% βλέπει αρνητικά αυτό το ενδεχόμενο, μόλις το 42% θετικά και το 6% δεν απαντά.Οι ψηφοφόροι των άλλων – πλην ΣΥΡΙΖΑ – κομμάτων φαίνονται κατά πλειονότητα θετικοί στο ενδεχόμενο το κόμμα τους να συνεργαστεί με τον ΣΥΡΙΖΑ, αν αυτός κερδίσει τις εκλογές. Οι θετι­κές απαντήσεις είναι 51%, οι αρνητικές 45% και δεν απαντά μόλις το 4%.


Οι ψηφοφόροι της Ν.Δ. δεν φαίνεται να έχουν συντριπτική αντίρρηση να συνεργαστεί το κόμμα τους με τον ΣΥΡΙΖΑ, αν αυτός είναι το πρώτο κόμμα. Το ποσοστό άρνησης είναι μόλις 53%, ενώ θετικό εμφανίζεται το εντυπωσιακό 46%. Μόλις το 1% των ερωτηθέντων δεν απάντησε...


Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ είναι ξεκάθαρα αρνητικοί, σε ποσοστό 72%, στο ενδεχόμενο να συ­νεργαστεί το κόμμα τους με τη Ν.Δ., αν αυτή κερδίσει τις εκλογές στις 17 Ιουνίου. Θετικοί είναι μόλις το 24%, ποσοστό που αξιολογείται ως μικρό, δεδομένης της πολυσυλλεκτικότητας του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν απαντά μόλις το 4%.


Κατά συντριπτική πλειονότητα (82%) θετικοί (άρνηση 14%) εμφανίζονται οι ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ στο ενδεχόμενο να συνεργαστεί το κόμμα τους με τη Ν.Δ., αν αυτή κερδίσει τις εκλογές. Ταυτόχρονα όμως κατά 56% (άρνηση 39%) συμφωνούν σε συνεργασία με τον ΣΥΡΙΖΑ. Πολιτικά περίπλοκο το εύρημα...


Οι ψηφοφόροι των Ανεξάρτητων Ελλήνων, κατά πλειονότητα (53%), είναι αρνητικοί στο ενδε­χόμενο να συνεργαστεί το κόμμα τους με τη Ν.Δ., αν αυτή κερδίσει τις εκλογές (θετικοί το 41%). Αντιθέτως συντριπτικά (71%) προτιμούν συνεργασία με τον ΣΥΡΙΖΑ (αρνητικό μόλις το 24%).


Κάθετα αρνητικοί (κατά 90%) είναι οι ψηφοφόροι του ΚΚΕ για κυβερνητική συνεργασία με τη Ν.Δ., αν αυτή είναι το πρώτο κόμμα. Αρνητικοί κατά, ακριβώς, τα δύο τρίτα είναι και σε συνεργασία με τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά σε αυτό το ενδεχόμενο παρατηρείται ένα 32% που βλέπει θετικά αυτή την πρόκληση.


Οι ψηφοφόροι της Χρυσής Αυγής εμφανίζονται κατά πλειονότητα αρνητικοί στο ενδεχόμενο συνεργασίας του κόμματος είτε με τη Ν.Δ. (51%) είτε με τον ΣΥΡΙΖΑ (67%). Πάντως, έστω μειοψη­φικά, εμφανίζονται πολύ περισσότερο θετικοί σε συνεργασία με τη Ν.Δ. (40%) παρά με τον ΣΥΡΙΖΑ (26%).


Οι ψηφοφόροι της Δημοκρατικής Αριστεράς τοποθετούνται γενικώς υπέρ των συνεργασιών. Ει­δικότερα «βλέπουν» συνεργασία με τη Ν.Δ. κατά 55% (όχι από το 40%), αλλά είναι συντριπτική η προτίμησή τους προς τον ΣΥΡΙΖΑ, καθώς το 83% προτιμά τη συνεργασία μαζί του (αρνητικοί μόλις το 15%).


Και οι αναποφάσιστοι φαίνεται να προτιμούν κατά πλειονότητα (54%) όποιο κόμμα τελικά ψηφί­σουν να συνεργαστεί με τον ΣΥΡΙΖΑ (αρνητικοί εμφανίζονται κατά 24% και... αναποφάσιστοι κατά 22%). Συνεργασία με τη Ν.Δ. επιθυμεί το 46% (αρνητικοί το 26% και δεν απαντά το 27%).

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ

Επωνυμία Εταιρείας: Pulse RC - Σ. Δημητρίου & Σία Ε.Ε.  

Επωνυμία Εντολέα: Εφημερίδα «Το Ποντίκι».

Τύπος έρευνας: Τηλεφωνική (enhanced C.A.T.I.), με χρήση δομημένου ερωτηματολογίου. 

Μέθοδος δειγματοληψίας: Στρωματοποιημένη, τυχαία (list-assisted Random Digit Dialing).  

Σταθμίσεις: Ως προς φύλο, ηλικία και πολιτική συμπεριφορά.  

Χρονικό Διάστημα: 28 - 29 Μαΐου 2012.

Μέγεθος δείγματος: 1.615 ενήλικοι με δικαίωμα ψήφου στη χώρα. 

Γεωγραφική κάλυψη: Πανελλαδική, με αντιπροσωπευτικό δείγμα ανά περιφέρεια.  

Στατιστικό Σφάλμα: Το δειγματοληπτικό σφάλμα, με διάστημα βεβαιότητας 95%, κυμαίνεται εντός του διαστήματος +/- 2,5%.

Η PULSE RC είναι μέλος της ESOMAR, του Σ.Ε.Δ.Ε.Α., του συστήματος «Ποιοτικού Ελέγχου Συλλογής Στοι­χείων» και του μητρώου εταιρειών δημοσκοπήσεων του Ε.Σ.Ρ. και τηρεί τους κώδικες δεοντολογίας τους. Ούτε η «Πιθανότητα Ψήφου» ούτε η «Εκτίμηση Πρόθεσης Ψήφου με όλες τις απαντήσεις» ούτε η «Εκτί­μηση Πρόθεσης Ψήφου με Αναγωγή» αποτελούν πρόβλεψη του εκλογικού αποτελέσματος.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου