Πέμπτη 24 Μαΐου 2012

Ανεπίτρεπτη παρέμβαση


Από Το Ποντίκι 24.5.2012

Του Σταύρου Χριστακόπουλου

Τα ελληνικά του Λουκά Παπαδήμου είναι, κατά γενική ομο­λογία, άψογα. Δύσκολα πα­ρερμηνεύεις – από γλωσσική άποψη – αυτό που κάθε φορά δηλώνει. Οι πολιτικές ερμηνείες ωστόσο δεν εξάγονται επί τη βάσει των κανόνων του... συντακτικού, αλλά λαμβάνονται υπ’ όψιν όλα τα πολιτικά «συμφραζόμενα».

Χθες λοιπόν ο τέως πρωθυπουργός της Ελλάδας έκανε μια δήλωση στο ειδησεογραφικό πρακτορείο Dow Jones Newswires, της οποίας η μετάδοση – ή... ερμηνεία αν θέλετε – είχε αποτέλε­σμα το χρηματιστήριο της Wall Street, αν και εκινείτο σε θετικό «έδαφος», να κατακρημνιστεί κατά 100 μονάδες. Το επίμαχο απόσπασμα έχει ως εξής:

«Αν και ένα τέτοιο σενάριο είναι απίθανο να πραγματοποιηθεί, και δεν είναι επιθυμητό ούτε για την Ελλάδα ούτε για άλλες χώρες, δεν μπορεί να αποκλειστεί ότι γίνονται προετοιμασί­ες για να περιοριστούν οι ενδεχόμενες επιπτώσεις μιας εξόδου της Ελλάδας από το ευρώ».

Η έμμεση επιβεβαίωση περί προε­τοιμασίας για έξοδο της Ελλάδας από το ευρώ συνιστά τεράστιο πολιτικό θέ­μα – όχι επειδή τέτοιου είδους προετοιμασίες δεν γίνονται ή δεν εξετάζο­νται. Η διεθνής ειδησεογραφία πιστο­ποιεί ότι μεγάλοι διεθνείς οργανισμοί και διαχειριστές χρήματος αναλύουν και εξετάζουν και το ενδεχόμενο και το σύνολο των επιπτώσεων τυχόν ελληνι­κής εξόδου από την ευρωζώνη χωρίς να συμφωνούν μεταξύ τους.

Όμως εγείρεται ζήτημα ανοίκει­ας πολιτικής παρέμβασης εκ μέρους του Λουκά Παπαδήμου για τους εξής απλούς λόγους:

1. Ο ίδιος ήταν πρωθυπουργός έως πριν από λίγες μέρες. Ο χρόνος της απουσίας του από τον πρωθυπουργι­κό θώκο είναι ελάχιστος και σε καμιά περίπτωση δεν υφίσταται η αποστα­σιοποίηση από πρόσωπα, γεγονό­τα και καταστάσεις, η οποία θα του επέτρεπε να περιφέρεται σε σοκά­κια και λεωφόρους του παγκόσμιου επικοινωνιακού χωριού ως «ανεξάρ­τητος» ειδήμων ή ως πλασιέ αμφιβολιών για τη διεθνή θέση της χώρας.

Δεδομένου μάλιστα ότι δεν μιλού­σε για ένα αδιαμφισβήτητο και «αντικειμενικό» γεγονός, η ασάφεια και η ανησυχία που προκάλεσε η αμφίσημη δήλωσή του, ενισχυόμενη από τη θέση που μόλις προ ημερών κατείχε, ευλό­γως προκάλεσε άμεση, αδιαμφισβήτη­τη και «αντικειμενική» πτώση του χρηματιστηριακού δείκτη.

2. Στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπα­ράθεσης έχει τεθεί το αμφισβητούμε­νης πολιτικής εγκυρότητας «δίλημμα» (κατ' άλλους «ψευδοδίλημμα» ή και «εκβιασμός») περί παραμονής της Ελ­λάδας στο ευρώ ή εξόδου της από αυ­τό ως συνάρτηση του εκλογικού απο­τελέσματος της 17ης Ιουνίου.

Το «δίλημμα» αυτό μάλιστα όχι μόνο τίθεται από τη μία μόνο πλευρά του πολιτικού φάσματος, αλλά αποτελεί και όπλο διαπραγμάτευσης εκ μέρους των δανειστών, της τρόικάς τους και όσων σήμερα επιχειρούν να ελέγξουν, να ποδηγετήσουν τη χώρα και να καθορί­σουν το εκλογικό αποτέλεσμα.

Ανεξαρτήτως αυτών, όμως, ο ελλη­νικός λαός δεν είναι ακόμη βέβαιο τι θα αποφασίσει στις 17 Ιουνίου και τι είδους κυβέρνηση θα σχηματιστεί λί­γες μέρες μετά. Επίσης δεν είναι προ­καθορισμένο σε ποιου είδους και περι­εχομένου διαπραγμάτευση θα προχω­ρήσει η επόμενη ελληνική κυβέρνηση – δηλαδή... η Ελλάδα – με τους δανει­στές της.

Συνεπώς η δήλωση αυτή του Λ. Πα­παδήμου όχι μόνο ενισχύει τη μία (πο­λιτική) πλευρά, αλλά ευθέως υπονο­μεύει τη διαπραγματευτική θέση όποι­ας μελλοντικής κυβέρνησης η οποία θα επιθυμούσε να προσέλθει στο τραπέζι από ισχυρότερη θέση. Επομένως, συνι­στά ευθεία και απολύτως ανεπίτρεπτη πολιτική παρέμβαση. Αναμφισβήτητα και... «αντικειμενικά».


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου